Betere bestraling prostaatkanker

Bij de behandeling van prostaatkanker met bestraling werd vroeger de gehele prostaat bestraald. Tegenwoordig kan de exacte locatie van de tumor binnen de prostaat bepaald worden met een MRI-scan. Door technische ontwikkelingen is het mogelijk om de meeste bestralingsdosis op de tumor te richten. Irene Lips onderzocht of het mogelijk en veilig is om de bestralingsdosis op de zichtbare tumor binnen de prostaat te verhogen.

Door voorafgaand aan de behandeling goudmarkers in de prostaat te plaatsen en deze tijdens de behandeling dagelijks af te beelden, is het mogelijk om de bestraling exact op de prostaat te richten. Door gebruik te maken van moderne bestralingstechnieken, zoals intensiteit gemoduleerde radiotherapie (IMRT) in combinatie met deze goudmarkers, is het mogelijk om de prostaattumor met een hoge dosis te bestralen terwijl de omliggende organen zoals de darm en de blaas gespaard blijven.

Hierdoor zijn de bijwerkingen van de behandeling beperkt en is de kwaliteit van leven na de behandeling uitstekend. Het gebruik van een dieet of een laxeermiddel ter stabilisatie van de darmvulling en daardoor een vermindering van de prostaatbeweging tijdens de behandeling, bleek niet effectief en wordt daarom afgeraden.

Promotiegegevens
Promovendus: Irene Lips
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: External beam radiotherapy for prostate cancer: the potential for dose escalation
Promotor 1: Prof. dr. ir. J.J.W. Lagendijk
Copromotor 1: Dr. M. van Vulpen
Copromotor 2: Dr. U.A. van der Heide
Datum en tijd: 21/10/2011, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie