Beter advies over borstvoeding

Borstvoeding roept veel vragen en emotie op bij ouders. Helaas krijgen zij vaak tegenstrijdige adviezen van zorgaanbieders. Er is nu een online multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld, die voorlichting en advisering over borstvoeding op één lijn brengt.

Bij begeleiding en ondersteuning bij borstvoeding zijn veel verschillende zorgaanbieders betrokken. De tegenstrijdige informatie en ondersteuning die zij bieden, leidt tot verwarring en vermindert het zelfvertrouwen van ouders. Dat is voor vrouwen een belangrijke reden om vroegtijdig te stoppen met borstvoeding. Dit terwijl borstvoeding goed is voor de gezondheid van moeder én kind.

Praktisch en wetenschappelijk
De wetenschappelijke multidisciplinaire richtlijn borstvoeding moet een einde maken aan de tegenstrijdige adviezen. De richtlijn bevat praktische aanbevelingen voor advisering van vrouwen bij borstvoeding en eventuele problemen. De richtlijn is bruikbaar voor de dagelijkse praktijk maar dient ook als basis voor scholing en onderzoek. Het voorgestelde adviesbeleid wordt toegelicht met uitgebreide literatuurverwijzingen. Bovendien draagt de richtlijn bij aan het evidence-based handelen van alle betrokken beroepsgroepen.

Levende richtlijn
De richtlijn is ontwikkeld door verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, artsen, lactatiekundigen, wetenschappers van TNO, het Voedingscentrum en ouders (verenigd in borstvoedingsorganisaties) met subsidie vanuit het ZonMw-programma Kennisbeleid, Kwaliteit Curatieve Zorg. Omdat er steeds nieuwe kennis beschikbaar komt op het gebied van borstvoedingsbegeleiding is er in de richtlijn een commentaarfunctie ingebouwd en een pagina voor nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie
Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding
Project Evidence-based richtlijn voor de multidisciplinaire begeleiding bij borstvoeding
ZonMw-programma Kennisbeleid, Kwaliteit Curatieve Zorg

Plaats een reactie