Bestuursvoorzitter Van Zoelen verlaat Vlietland Ziekenhuis

0
650

Na bijna 6 jaar in een turbulente periode leiding te hebben gegeven aan het Vlietland Ziekenhuis, heeft bestuursvoorzitter Ir. Gerrit Jan van Zoelen besloten per 1 januari 2012 zijn actieve loopbaan te beëindigen.

Van Zoelen heeft onder meer vorm en inhoud gegeven aan de overgang van twee oude locaties naar één nieuw ziekenhuis, aan een grondige verbetering van de financiële positie van het ziekenhuis, dat een positief resultaat opleverde, aan kwaliteitsnormering door de ontvangen NIAZ accreditatie, alsmede aan de opzet van constructieve samenwerking met professionele partijen in de regio en daarbuiten.

De redenen van de heer Van Zoelen om per 1 januari 2012 zijn functie neer te leggen hebben te maken met de nieuwe ontwikkelingsfase die voor het Vlietland Ziekenhuis aanbreekt. “Dat vereist een visie op korte en middellange termijn, met daarbij behorende daadkracht en uitvoering. En ik zal – mede op grond van mijn leeftijd en mijn arbeidsinspanningen gedurende de afgelopen 45 jaar – geen invulling geven aan de realisatie daarvan in de komende periode. Ik vind het verstandig en in het belang van het ziekenhuis dat proces door mijn opvolgers te laten inzetten en uit te voeren.”, aldus Van Zoelen.

De Raad van Toezicht, bij monde van voorzitter Martin van Pernis betreurt zijn vertrek. “Niet in het minst omdat wij de inzet en daadkracht van Van Zoelen buitengewoon waarderen, en wij die ook voor de toekomst hard nodig hebben. Anderzijds respecteren wij vanzelfsprekend zijn besluit”.

Ook de Medische Staf, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad betreuren het vertrek van Van Zoelen; allen waarderen zijn inzet, prestaties en betrokkenheid bij het ziekenhuis.

Zijn opvolging wordt door de Raad van Toezicht op korte termijn voorbereid, vooralsnog gaat zij uit van een aanstelling van een ad interim bestuursvoorzitter.

Met de heer Van Zoelen is overeengekomen dat hij tot 1 juni 2012 een aantal advieswerkzaamheden in opdracht van de Raad van Toezicht zal verrichten, die nauw verbonden zijn met zijn expertise.