Hoe willen aankomend bestuurders de zorg erven?

Hoe willen toekomstige bestuurders de zorg erven? En hoe voorkomen we een te zware erfenis (geen geld en geen mensen)? Een groep high potentials uit het Tekentafelnetwerk van STG/Health Management Forum – werkzaam bij zorginstellingen, verzekeraars, patiëntenorganisaties, kennisinstituten en overheid – doet een voorzet voor een zorgpanorama waarin zij willen werken.

High potentials uit de zorg schreven de afgelopen maand aan een Zorgpanorama waarin concrete voorstellen worden gedaan over hoe zij de zorg willen erven. Deze high potentials zijn verenigd in het Tekentafelnetwerk van STG/Health Management Forum: een netwerk waarin ambitieuze changemakers van het ministerie van VWS en primaire zorgpartijen elkaar ontmoeten in een open en informele sfeer. In het Zorgpanorama staan concrete voorstellen om de -20 procent bezuinigingen van het Rijk vorm te geven.

Deze -20 procent bezuinigingen waren de aanleiding om in november 2009 een online discussie te starten. Deelnemers aan die discussie gaven concrete voorbeelden om de bezuinigingen vorm te geven. Ideeën die gelanceerd worden waren onder andere: Betaal de huisarts voor de mensen die hij niet behandeld heeft, of ga voor EHBO weer naar je buren in plaats van naar de eerste hulp. Vervolgens werd deze online discussie tijdens een inspiratiesessie van het netwerk concreter gemaakt door met elkaar in gesprek te gaan. Het netwerk schreef aansluitend het Zorgpanorama en besprak dat op 22 januari 2010 met twee leden van de Tweede kamer (Eelke van de Veen, PvdA, en Jan de Vries, CDA). Met het Zorgpanorama, waarin nog meer concrete voorstellen worden gedaan, tonen deelnemers hun bereidheid om zelf als changemaker naar voren te komen.

Nu is het tijd om naar buiten te gaan en aan andere te laten weten hoe de aankomend bestuurders willen dat de zorg eruit gaat zien. Lees mee en laat u inspireren. U kunt het Zorgpanorama ook downloaden op de website van STG/Health Management Forum. Daar leest u ook meer over het Tekentafelnetwerk.

STG/Health Management Forum is een netwerk van organisaties en bedrijven, dat zich inzet voor vernieuwing en verbetering van de gezondheidszorg. STG/HMF heeft een netwerk voor bestuurders en een netwerk voor aankomend bestuurders (het Tekentafelnetwerk). Bij beide netwerken bestaat de mogelijkheid om u aan te sluiten.

Plaats een reactie