Bestuurders ggz krijgen zware onvoldoende bij terugdringen separaties

Het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) maakt zich ernstige zorgen over het gebrek aan daadkracht binnen GGZ-instellingen om het aantal separaties terug te dringen. De koepelorganisatie van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ verwijt de verantwoordelijke bestuurders gebrek aan lef en leiderschap. LPGGz ontvangt met grote regelmaat schrijnende ervaringsverhalen van cliënten die als gevolg van separatie getraumatiseerd zijn. Het platform sluit daarmee aan bij de conclusies van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ), die eind vorige week een follow-up rapport aan de Tweede Kamer presenteerde.

Onvoldoende resultaat
De Inspectie stelt dat ggz-bestuurders wat betreft het terugdringen van separaties niet ‘in control’ zijn. In veel van de bezochte instellingen wordt niet gewerkt met een separeerprotocol en separaties worden niet stelselmatig geëvalueerd met cliënt, familie of hulpverlener. Separeren neemt geen vaste plek in op de agenda van raden van bestuur. Raden van bestuur weten daardoor niet wat er speelt en kunnen dus niet ingrijpen om het aantal separaties in hun instellingen terug te dringen.

Cliëntervaring
Het LPGGz trekt daarom de harde conclusie dat het ontbreekt aan ambitie en leiderschap in ggz-instellingen als het gaat om het terugdringen van separeren. Het platform ontvangt nog steeds klachten van cliënten die gesepareerd worden. “Iedere separatie is er één teveel’, zegt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform. “Separeren is geen manier om mensen te behandelen. Het is traumatiserend en kan leiden tot versterking van angstgevoelens, verwardheid en een verslechterde verhouding tussen cliënt en hulpverlener”.

Omslag in denken
Het LPGGz wil dat separeren tot het uiterste wordt beperkt. Ter Avest: “Er zijn voldoende mens-lievende methodieken bekend die dwang kunnen voorkomen. Het automatisme om iemand linea recta te separeren, is het eerste dat hulpverleners moeten afleren. Deze instellingsbrede omslag in denken en handelen vraagt om leiderschap en ambitie.” Het LPGGz roept bestuurders op om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en het aantal separaties drastisch te beperken. Immers, opsluiten is geen zorg.

Plaats een reactie