Bestrijdingsmiddelen in pangasius geen risico voor volksgezondheid

VARA’s Kassa besteedde op zaterdag 18 december aandacht aan residuen van bestrijdingsmiddelen in Vietnamese pangasiusfilet die wordt verkocht in Nederland. Het televisieprogramma heeft hier onderzoek naar gedaan; in 3 van de 8 monsters zijn sporen aangetroffen van de bestrijdingsmiddelen Trifluralin en Chlorpyrifos. In de uitzending van Kassa reageerde de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) op de onderzoeksresultaten.

Geen risico’s voor volksgezondheid
De door Kassa aangetroffen lage gehaltes aan residuen van de bestrijdingsmiddelen Trifluralin en Chlorpyrifos vormen geen risico’s voor de volksgezondheid. De consument moet heel veel pangasiusfilet eten om de gezondheidsnorm, de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI), te overschrijden. Voor Chlorpyrifos betekent dit dat een volwassene van 65 kilo zijn leven lang iedere dag meer dan 11 kilo pangasiusfilet moet eten. Voor Trifluralin gaat het om een consumptie van 21 kilo pangasiusfilet per dag.

Steekproefsgewijze controle
De nVWA neemt de onderzoeksresultaten van het televisieprogramma serieus en gaat daarom pangasiusfilet steekproefsgewijs op residuen van bestrijdingsmiddelen controleren. De nVWA vindt het belangrijk om de vinger aan de pols te houden om te zien hoe het gehalte aan residuen in pangasiusfilet zich ontwikkelt.

Meer informatie: Advies bureau Risicobeoodeling inzake risico’s van gekweekte vis

Plaats een reactie