Bestrijding van schimmelziekte bij champignons

Roeland Berendsen beschrijft in zijn proefschrift een nieuwe manier om aantasting van champignons door de schimmel Lecanicillium fungicola te bestrijden. Hij maakt hierbij gebruik van een door de champignon zelf geproduceerde stof.

Nederland is één van de grootste paddenstoel-exporterende landen ter wereld. Het overgrote merendeel van de in Nederland geproduceerde paddenstoelen zijn champignons. De productie van champignons wordt echter gehinderd door een groot aantal ziekten en plagen. In de Nederlandse champignonteelt worden de meeste problemen veroorzaakt door de schimmel Lecanicillium fungicola. L. fungicola is de veroorzaker van de zogenaamde droge mollenziekte en heeft onherkenbare vervormde en onverkoopbare champignons tot gevolg.

Het is moeilijk droge mollenziekte te bestrijden, onder andere omdat zowel de ziekteverwekker als de champignon schimmels zijn. Veel fungiciden hebben daardoor ook een averechts effect op de champignon.

Berendsen ontdekte dat de sporen van L. fungicola handig gebruikmaken van de microbiële gemeenschap in het champignonsubstraat. Schimmelremmende stoffen geproduceerd door die gemeenschap voorkomen dat de sporen voortijdig kiemen. Echter op het moment dat het mycelium van het champignon langs de sporen groeit, kiemen de sporen en worden de champignons geïnfecteerd. Het bleek niet mogelijk om de microbiële gemeenschap zo te modificeren dat er geen infecties meer optreden.

Daarom keek Berendsen naar afweerreacties van de champignon zelf. Door verhoogde concentraties van een door de champignon zelf geproduceerde stof, 1-octen-3-ol, toe te voegen aan geïnfecteerde champignonculturen, lukte het de promovendus om de droge mollenziekte te bestrijden.

Promotiegegevens
Promovendus: Roeland Berendsen
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Dry bubble disease of the white button mushroom: Dry bubble disease of the white button mushroom
Promotor 1: Dr. P.A.H.M. Bakker
Promotor 2: Prof. dr. C.M.J. Pieterse
Promotor 3: Prof dr. H.A.B. Wösten
Datum en tijd: 14/9/2011, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie