Beste ggz-zorgaanbieders met ster beloond

Vijf zorgaanbieders in de ggz hebben dinsdag 18 januari 2011 de LPGGz Ster ontvangen voor hun prestaties. De Ster wordt toegekend door het Landelijk Platform GGz, de koepel van 20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Keuzevrijheid, goede informatie, adequate bejegening en het oordeel van cliënt of de behandeling geslaagd is, zijn de belangrijkste criteria.

De Ster is bedoeld om zorgaanbieders te stimuleren zich blijvend sterk te maken voor zorg die effectief, veilig en cliëntgericht is. ‘Transparantie en kwaliteit van de zorg zijn niet alleen goed voor de cliënt, maar voor de hele sector’, aldus Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz.

De beste zorgaanbieders
Vijf zorgaanbieders in vier categorieën hebben als eerste de LPGGz Ster voor de beste zorgaanbieder in de wacht gesleept. Het gaat daarbij om Emergis en het Vincent van Gogh Instituut die ex aequo op de eerste plaats zijn geëindigd in de categorie ‘geïntegreerde ggz-instelling’. De beste ambulante zorgaanbieder is Apanta. Stichting De Brug krijgt een LPGGz Ster voor beste verslavingszorgaan-bieder en last but not least de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht als de beste RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen).

De LPGGz Ster
De selectie van de beste zorgaanbieders voerde het LPGGz uit in samenwerking met MediQuest op basis van door de zorgaanbieders zelf aangeleverde gegevens. In 2011 zal het LPGGz ook de prestaties van zorgverzekeraars en gemeenten gaan analyseren. Goede behandeling, begeleiding en ondersteuning is immers van levensbelang voor ggz-cliënten en familie.

Uitreiking
De Ster-uitreiking vond plaats op de podiumbijeenkomst van het LPGGz met als thema ‘De cliënt als sturende kracht’ op 18 januari 2011 vanaf 14.00 uur in museum Sonnenborgh te Utrecht.

Plaats een reactie