Bestaande orde remt welvaartsgroei

“Wij moeten lef tonen en meer ruimte bieden aan nieuwe kennis, technologie en verdienmodellen. Nu wordt er te veel uitgegaan van de bestaande orde en dat remt welvaartsgroei.” Dat concludeert Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken (EZ) in het traditionele nieuwjaarsartikel dat verschijnt in de Economisch Statistische Berichten.

Rem op vernieuwing
“Het tempo van vernieuwing komt steeds hoger te liggen”, aldus de topambtenaar. “Voor onze welvaart is het van cruciaal belang dat ambitieuze ondernemers ruimte krijgen om op veranderingen in te spelen.” Nu wordt vernieuwing geremd door verschillende oorzaken, aldus Camps: “Beleidsmakers en politici neigen zich te richten op de bestaande orde en geven daardoor zittende partijen onbewust een zwaarder gewicht.”

“Wij moeten lef tonen en meer ruimte bieden aan nieuwe kennis, technologie en verdienmodellen,” Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken.

Ook signaleert hij dat vernieuwing eerder met wantrouwen bejegend wordt, dan aangemoedigd. Het lukt de overheid bovendien onvoldoende om maatschappelijke en technologische ontwikkelingen bij te houden. Wetswijzigingen zijn soms voor invoering al achterhaald en evidente verbeteringen nemen jaren in beslag. Camps concludeert: “Kansen voor groei worden zo niet verzilverd en dat heeft negatieve gevolgen voor onze internationale concurrentiepositie.”

Durf los te laten
Camps wijst op de opkomst van crowdfunding, robotisering en van laagdrempelige apps als Uber, Airbnb en het Amsterdamse Booking.com op de taxi- en hotelmarkt. Regelgeving richt zich van oudsher op bescherming van de consument, omdat het lastig is om vooraf de reputatie van een investering, taxi of hotelkamer te beoordelen.

taxi

“Nieuwe technologie, zoals toegepast door Uber en Airbnb, laat het reputatiemechanisme beter werken. Het biedt een prikkel aan kwaliteit en kan zo mogelijk een volwaardig alternatief bieden voor bestaande regels”, aldus Camps. Nu lopen innovatieve bedrijven, ook Nederlandse startups, tegen belemmeringen aan.

“Het vergt durf van de overheid om los te laten in het belang van zowel de werknemer als de consument. Dat betekent niet dat publieke belangen als arbeidsomstandigheden plotseling overbodig zijn en dus ook niet dat er per definitie ruimte moet komen voor taxi’s met particuliere chauffeurs, zoals UberPOP.”

Een concrete oplossing ziet Camps in doelregelgeving op hoofdlijnen in plaats van regels tot in detail. “Daardoor krijgen innovaties eerlijkere kansen en dat leidt tot een completere afweging van publieke belangen. Vernieuwing is cruciaal voor onze welvaart.”

Plaats een reactie