Besluit Noord-Holland over megastallen slecht voor milieu

Provinciale Staten Noord-Holland hebben maandag 23 mei 2011 in meerderheid gestemd vóór de vestiging van megastallen in de provincie. ‘Dat is slecht nieuws voor mens, dier en milieu’, aldus Milieudefensie en de Dierenbescherming. Het besluit, gesteund door coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en CDA, is in tegenspraak met een eerder aangenomen burgerinitiatief.

‘Megastallen zijn slecht voor het milieu’, aldus woordvoerder Hugo Hooijer van Milieudefensie. ‘Ondanks alle mooie woorden gaan Provinciale Staten in tegen de groeiende maatschappelijke weerstand tegen megastallen. Er is een duidelijke trend onder de bevolking dat er echt een grens is bereikt wat betreft verdere schaalvergroting in de veehouderij.’ Ook Xandra Asselbergs, woordvoerder van de Dierenbescherming, keurt het besluit af: ‘Ongelooflijk dat de burgers in Noord-Holland niet serieus worden genomen.’

In 2009 besloten de Staten nog tegen de komst van megastallen te zijn, nadat 25.000 inwoners van Noord-Holland een burgerinitiatief van Milieudefensie en de Dierenbescherming hadden gesteund. Uit recent opinieonderzoek in opdracht van zowel Milieudefensie als staatssecretaris Bleker blijkt bovendien dat de meerderheid van de Nederlanders tegen megastallen is.

Terwijl de meeste provincies de groei van megastallen aan banden wil leggen, wil Noord-Holland precies de andere kant op. De provincie geeft nu ruim baan aan de intensieve veehouderij. Grote intensieve veehouderijen mogen in het noordelijk deel van de provincie uitgebreid worden tot twee hectare en kunnen met een ontheffing zelfs ongelimiteerd in omvang toenemen. Ten zuiden van de grens Alkmaar – Hoorn kunnen bestaande veehouderijen uitbreiden tot aan 1,5 hectare en met ontheffing in ieder geval tot 2 hectare.

Bij de herziening van de zogeheten structuurvisie wordt nu ruim baan gegeven aan de intensieve veehouderij. Eerder werd nog gesproken over een speciaal concentratiegebied voor veefabrieken in de Wieringermeer. ‘Helaas krijgen bestaande veehouderijen nu in de halve provincie ruimte voor hun gigantische stallen’, aldus beide woordvoerders. Milieudefensie en de Dierenbescherming vrezen onder andere de vestiging in Noord-Holland van de grootste vleeskuikenfabriek van Europa met een jaarlijkse productie van 14 miljoen kippen.

In megastallen worden runderen, kippen en varkens ondergebracht in aantallen die veel groter zijn dan in gangbare veebedrijven. Door de enorme hoeveelheid dieren op een klein oppervlak tast het mestoverschot de lucht-en waterkwaliteit en de natuur aan. De dieren zijn hun hele leven binnen. De dichte veeconcentratie verhoogt het risico op voor mensen gevaarlijke dierziekten.

Plaats een reactie