Beslissingen op bezwaar inzake wijziging afleverstatus NSAID’s en acetylsalicylzuur

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in zijn vergadering van 3 juni 2010 besloten een aantal bezwaarschriften inzake wijzigingen in de afleverstatus van NSAID’s (non-steroidal anti-inflammatory drugs) en acetylsalicylzuur ongegrond te verklaren. Deze bezwaren waren afkomstig van de firma’s Apotex, Novartis, Bayer en Novum Pharma. Ook door het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, FaCo en de heer Kortekaas (apotheker) zijn bezwaren ingediend.

De bezwaren richtten zich tegen zowel de toekenning van de afleverstatus AV (Algemene Verkoop) aan 200 mg ibuprofen-bevattende producten, als tegen de UA (Uitsluitend Apotheek) status voor een 550 mg naproxen- en een 25 mg diclofenac-bevattend product.

Hoorzittingen
Het CBG heeft voorafgaand aan zijn besluiten op 20 april 2010 één openbare hoorzitting georganiseerd en twee besloten hoorzittingen. Alle partijen en belangstellenden zijn tijdens deze hoorzittingen in de gelegenheid gesteld hun bezwaren nogmaals kenbaar te maken en toe te lichten.

Het College heeft alle gemaakte bezwaren en opmerkingen zorgvuldig afgewogen. Deze afweging heeft niet geleid tot een wijziging van de eerder ingenomen standpunten. De motivatie van de besluiten is opgenomen in onderstaande beslissingen op bezwaar. Voor deze besluiten geldt een handhavingtermijn.

Plaats een reactie