Bescherming implantaten: coating is effectief

Hoe ouder we met zijn allen worden, hoe vaker we gebruik zullen maken van implantaten als kunstheupen, kunstknieën en pacemakers. Gevaar bij dergelijke implantaten is dat zich micro-organismen (bijvoorbeeld bacteriën) aan oppervlakten kunnen vasthechten. Er ontstaat dan een biofilm, vergelijkbaar met roest en tandplak, die onder meer infecties kan veroorzaken en het implantaat kan beschadigen.

Promovenda Isabel Saldarriaga Fernández onderzocht de mogelijkheden om het ontstaan van biofilms aan implantaten te voorkomen met een commercieel verkrijgbare borstelcoating. Deze bestaat uit lange, draadvormige moleculen, die worden vastgemaakt aan het materiaaloppervlak. Ze zorgen ervoor dat bacteriën zich minder krachtig aan het implantaat kunnen hechten, zodat het immuunsysteem ze uit de weg kan ruimen. Dit is een effectieve beschermwijze, zo blijkt uit haar onderzoek.

Ook biedt zij aanknopingspunten om het onderzoek naar het ontstaan van biofilms te verbeteren. Door andere laboratoriumtests toe te passen, kan beter voorspeld worden wat het resultaat zal zijn van het toepassen van coatings op implantaten.

Isabel Saldarriaga Fernández (Colombia, 1981) studeerde biomedische technologie in Colombia. Ze verrichtte haar promotieonderzoek aan de afdeling Biomaterialen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen het Kolff Institute.

Promotiegegevens
– Promotie: mw. I.C. Saldarriaga Fernandez, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
– Proefschrift: Crosslinked poly(ethylene glycol) based polymer coatings to prevent biomaterial-associated infections
– Promotor(s): prof.dr.ir. H.J. Busscher, prof.dr. H.C. van der Mei, prof. dr. D.W. Grainger
– Faculteit: Medische Wetenschappen
– Datum: 22 september 2010

Plaats een reactie