Berendokter Maasstad Ziekenhuis op bezoek bij basisscholen in de regio

Medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis gaan op basisscholen in de regio Rotterdam gastlessen verzorgen over de gang van zaken in het ziekenhuis. In de onderbouw verzorgen zij De Berendokter, een ‘spreekuur’ waar de jongste kinderen hun knuffel kunnen laten onderzoeken. In de bovenbouw geven ze voorlichting over allerlei aandoeningen en behandelingen en over de afdeling Spoedeisende Hulp, een afdeling waar vaak kinderen komen

Groep drie en groep zeven van openbare basisschool De Noord in Ridderkerk beten woensdag 13 oktober het spits af. Een kleine dertig jonge kinderen maakten kennis met verschillende aspecten van de ziekenhuiszorg: onderzoekjes doen, een diagnose stellen, verbandjes en infuusjes aanleggen, prikjes geven en zuurstof toedienen. Al die uitleg kregen zij van kinderverpleegkundige Vera, pedagogisch medewerker Laura en van verpleegkundige Diana van de Spoedeisende Hulp.

Een gegiechel en gekwetter van jewelste brak los toen de kinderen van groep drie één voor één in steriele jassen en haarnetjes werden gekleed. ,,Moet ik dat echt aan? Wat een dom pak!’’ merkte een van de kinderen op. Die terughoudendheid smolt echter als sneeuw voor de zon toen de kinderen met hun knuffel bij de ‘dokters’ Laura, Vera en Diana aanschoven. Daar mochten ze vertellen welke klachten hun knuffel had. Een gebroken nek na een val van een flat, pijn aan een oor, of last van heel veel verdrietigheid. Het aantal symptomen liep flink uiteen.

,,Oooh, dat heb ik ook een keer gehad,’’ riep Sascha uit, toen ze zag hoe SEH-verpleegkundige Diana een zuurstofmasker op de snoet van haar knuffel legde. ,,Toen ging ik slapen en toen kreeg ik buisjes.’’

Nadat de jongste kinderen hun knuffels weer te rusten hadden gelegd, ging het team van het Maasstad Ziekenhuis in groep zeven verder met een les over de Spoedeisende Hulp. De kinderen luisterden geboeid naar het verhaal van Diana, en ging vervolgens ook enthousiast aan de slag met verbandjes en spuitjes.

Het doel van de kinderlessen van het Maasstad Ziekenhuis is kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd te maken met het ziekenhuis, met de materialen die er worden gebruikt en met de mensen die er werken. De voorlichtingslessen kunnen nu al rekenen op veel belangstelling van basisscholen. De lessen zijn tot november volgend jaar zo goed als besproken.

Plaats een reactie