‘Berecht jongvolwassenen volgens jeugdstrafrecht’

Jongvolwassen daders tussen de 18 en 24 jaar lijken meer op adolescenten van 15 tot 18 jaar dan op oudere volwassenen en moeten daarom volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. Dat concludeert een studiegroep van ruim dertig Nederlandse en buitenlandse wetenschappers die criminaliteit onder jongvolwassenen onderzocht. Hun bevindingen zijn gebundeld in een nieuw boek dat zij donderdag 14 juni 2012 presenteren tijdens een conferentie van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ontwikkeling jongvolwassenen lijkt meer op minderjarigen
Jongvolwassenen plegen veel meer en ernstigere delicten dan gedacht. Meer en ernstiger dan zowel minderjarigen als oudere volwassenen. Hoe moet justitie omgaan met deze daders? VU-hoogleraar en NSCR-onderzoeker Peter van der Laan: “Op dit moment ligt de overgang van jeugd- naar volwassenenstrafrecht in de meeste landen bij de leeftijd van 18 jaar. Maar de criminaliteit, levensomstandigheden en sociale en psychologische ontwikkeling van jongvolwassenen lijken meer op die van minderjarigen dan volwassenen. Bovendien zijn de hersenen pas na je vierentwintigste helemaal ontwikkeld, waardoor jonge mensen waarschijnlijk nog geen volledige controle hebben over hun gedrag.”

Nadruk op opvoeding en gedragsverandering
De wetenschappers vinden daarom dat jongvolwassenen tot 24 jaar niet volgens het strafrecht voor volwassenen, maar volgens het jeugdstrafrecht berecht moeten worden. “De nadruk zou meer moeten liggen op opvoeding en gedragsverandering zoals bij het jeugdstrafrecht. Programma’s gericht op het voorkómen en stoppen van crimineel gedrag zouden daarom niet alleen voor minderjarigen beschikbaar moeten zijn, maar ook voor jongvolwassenen tot 24 jaar,” aldus Van der Laan.

Wetenschappelijke inzichten gebundeld in boek
De wetenschappers beschrijven in het boek Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: explanation, prevention and punishment de wetenschappelijke inzichten over de overgang van adolescentie naar jongvolwassenheid en wat dit betekent voor de criminele carrières van jongvolwassen daders. Ze gaan ook in op mogelijke andere verklaringen voor criminaliteit op verschillende leeftijden. Daarnaast komt de werking en reikwijdte aan bod van wet- en regelgeving en vroegtijdig ingezette preventie en interventie in het perspectief van internationale juridische verdragen.

Plaats een reactie