Beperkte opnamestop maag-, lever-, darmartsen Jeroen Bosch Ziekenhuis

De maatschap Interne Geneeskunde/Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL) voert met ingang van 9 januari 2012 een beperkte patiëntenstop in. Deze patiëntenstop houdt in dat alleen urgente MDL-verwijzingen door een MDL-arts gezien kunnen worden. Een deel van de overige patiënten kan eerst door een collega-internist gezien worden; de overige patiënten worden helaas doorverwezen naar een ander ziekenhuis. De maatregel geldt alleen voor nieuwe patiënten en niet voor patiënten die reeds in behandeling zijn bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kampt, net als veel andere Nederlandse ziekenhuizen, met een substantieel tekort aan MDL-artsen. Dat heeft geleid tot overbelasting op de polikliniek MDL met als gevolg dat de wachttijden zijn opgelopen. Hierdoor dreigt goede zorg in het gedrang te komen. Een onderzoek door het Department of Health Services Research van de Universiteit van Maastricht heeft uitgewezen dat het JBZ bij de huidige instroom van patiënten twee MDL-artsen tekort komt. De maatschap Interne Geneeskunde/MDL zoekt samen met de Raad van Bestuur van het JBZ naar oplossingen om de instroombeperking zo snel mogelijk weer op te heffen.

De omringende ziekenhuizen en de huisartsen in de regio zijn over de instroombeperking geïnformeerd en worden tussentijds op de hoogte gehouden over de voortgang.

Plaats een reactie