Beperking klantenkring Maastrichtse coffeeshops

De gemeente Maastricht committeert zich niet aan het plan van de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM) om met ingang van 1 oktober 2011 het buurlandcriterium in te voeren. In het VOCM-plan krijgen alleen nog Nederlandse, Duitse en Belgische klanten na legitimatie toegang tot de Maastrichtse coffeeshops.

Met het plan willen de coffeeshophouders tegemoet komen aan de eis van de Maastrichtse politiek om het aantal drugstoeristen terug te dringen, zo is te lezen op de Limburgse nieuwssite L1. Marc Josemans, VOCM-voorzitter, ziet het weigeren van Franse klanten op dit moment de enige manier om de omvang van het drugstoerisme in te beperken.

Particulier initiatief
De gemeente laat in een reactie weten het plan te beschouwen als een particulier initiatief, waarbij de uitvoering van het plan volledig voor rekening en risico komt van de VOCM. Ook heeft de gemeente de VOCM nadrukkelijk gewezen op de mogelijke (juridische) valkuilen die met het plan gemoeid zijn. Volgens Josemans is de maatregel wel juridisch haalbaar.

Effecten monitoren
De gemeente gaat de effecten van het plan nauwlettend monitoren en zal passende maatregelen nemen mocht dit nodig zijn. Ook is aan buurgemeenten gevraagd om de gemeente te informeren als zij merken dat de overlast toeneemt.

Plaats een reactie