Beoordeling eigen beheer medicatie: ervaringen in de praktijk

In 2010 is in het verzorgingshuis Westerhof in Enkhuizen het gebruik van het instrument ‘Beoordeling eigen beheer medicatie‘ (BEM) – begeleid door het IVM – succesvol ingevoerd. De aanpak zal nu ook ingevoerd worden in alle zestien locaties van de woonzorggroep Wilgaerden in West-Friesland.

Het instrument BEM helpt verpleegkundigen en verzorgenden bij het – samen met de cliënt – beoordelen of de cliënt nog in staat is zelfstandig geneesmiddelen te gebruiken. Het instrument geeft inzicht bij welke onderdelen van de medicatie de cliënt hulp nodig heeft en welke hulp. Uitgangspunt daarbij is dat geen hulp wordt aangeboden als iets (nog) goed gaat.

Bij de start van de pilot volgden een verzorgende en de zorgmanager van Westerhof de IVM training BEM. Daarin leerden zij hoe zij het instrument BEM kunnen toepassen en wat de beste manier is om het in het eigen verzorgingshuis te introduceren. Vervolgens informeerden en instrueerden zij de collega’s in het verzorgingshuis. Ook hebben zij de cliënten en de cliëntenraad geïnformeerd over de aanpak.

De BEM vragenlijst is ingevuld voor 25 bewoners. Er was voldoende informatie tijdens het gesprek als de bewoner de vragenlijst enkele dagen daarvoor kreeg. De verzorgenden vonden dat ze door de BEM een goed beeld kregen van de mogelijkheden van de bewoners. Bij acht bewoners kon de mate van zelfstandigheid worden verhoogd.

Vervolgacties na de pilotfase zijn onder andere aanpassen van het Baxterprotocol en toevoegen van de vragenlijst en de bevindingen aan het zorgdossier. De zorgmanager heeft ook een advies uitgebracht over de invoering van de werkwijze in alle locaties van de woonzorggroep Wilgaerden. Dit advies is inmiddels overgenomen door het zorgmanagement.

Heeft u ook belangstelling voor gesubsidieerde begeleiding bij een project BEM? Aanmelden kan nog tot en met juni 2011. Of wilt u meer informatie over het project en de begeleidingsmogelijkheden van het IVM?

Meer informatie over het project ‘Beoordeling eigen beheer medicatie (BEM)

Plaats een reactie