Benzies & Batchies vergroot seksuele weerbaarheid jongeren

Het onderwijsprogramma Benzies & Batchies, ontwikkeld door Stichting Kikid, is bewezen effectief in het vergroten van het bewustzijn, zelfvertrouwen en de seksuele weerbaarheid van jongeren.

Trailer: IK Hou van mij Trailer door Stichting Kikid

TNO en MOVISIE concluderen dit op basis van de uitkomsten van het effectiviteitsonderzoek dat zij verrichtten naar de methodiek van het programma; een combinatie van theatervoorlichting en begeleide discussie door peer-educators.

Zowel direct na het volgen van het programma als op de langere termijn zijn leerlingen er bewuster van geworden dat ze zelf hun grens kunnen aangeven en ‘nee’ kunnen zeggen.

Het aantal jongeren dat grenzen op seksueel gebied overschrijdt is verontrustend groot. Zowel on- als offline vertonen jongeren gedrag dat hen kwetsbaar maakt. Jongeren lijken te vaak onvoldoende bewust van de risico’s die zij daarmee lopen. Op steeds meer scholen wordt gezocht naar een manier om hun leerlingen weerbaarder te maken. Om die reden zetten scholen het voorlichtingsprogramma Benzies & Batchies in.

Benzies & Batchies 2

Wat kan wel en niet?
Benzies & Batchies staat voor pooierbakken en schaars geklede meisjes. Het is een theatervoorlichtingsprogramma dat op middelbare scholen wordt uitgevoerd voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. De leerlingen kijken eerst naar een theaterstuk om vervolgens in kleinere groepjes over stellingen te discussiëren met peer-educators. Aansluitend volgt de weerbaarheidstraining ‘Ik hou van Mij’. verzorgd door ervaren weerbaarheidstrainers en psychologen. De leerlingen gaan met de ‘peers’ in gesprek over seksualiteit en grenzen stellen. Is het oké om je borsten laten zien voor de webcam? En hoort wiepen er gewoon bij? Peers zijn ook jong en kunnen door gedeelde ervaringen of achtergrond zich beter verplaatsen in de belevingswereld en positie van de leerlingen.

Een leerling verwoordt het als volgt: “Het is ook niet leuk om over zulke dingen te praten met de leraar of mentor. Die maken zich gelijk zorgen en gaan misschien mijn ouders bellen. Dat maakt het allemaal erger.”

Benzies & Batchies

25 scholen deden mee aan het onderzoek. Voor de effectmeting vulden de leerlingen vragenlijsten in. Hierin is onder andere gevraagd naar hun houding en gedrag ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook is in groepsinterviews gevraagd wat zij vonden van Benzies & Batchies. Daarnaast werden de docenten en peer-educators gevraagd naar hun ervaringen met het programma.

Meer zelfvertrouwen en weerbaarder
Bijna 30% van deze jongeren zegt te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag als slachtoffer en bijna 30% ook als pleger. Plagende seksuele opmerkingen maken, op een seksuele manier naar iemand staren of seksuele bewegingen maken en aan iemand seksuele plaatjes, ‘vieze’ foto’s of films, verhalen of SMS-jes laten zien, worden door de leerlingen het meest genoemd. Zowel direct na het volgen van het programma als op de langere termijn zijn leerlingen er bewuster van geworden dat ze zelf hun grens kunnen aangeven en ‘nee’ kunnen zeggen. Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen en zijn weerbaarder geworden. Daarnaast hebben leerlingen er meer vertrouwen in dat ze zelf geen grensoverschrijdend gedrag zullen vertonen. Ze weten ook beter hoe ze met hun eigen wensen en verlangens op het gebied van relaties en seksualiteit moeten omgaan.

Herkenbaar en realistisch
De leerlingen vonden de theatervoorstelling en de lessen leuk, herkenbaar en realistisch. Wat ze zien gebeuren in de voorstelling, gebeurt ook in het echt. Ze herkennen het taalgebruik, onder andere de specifieke straattaal die de acteurs gebruiken. Slechts 7% vond het lastig om tijdens de weerbaarheidslessen in de klas over seks en relaties te praten. Een belangrijke reden hiervoor bleek de begeleiding van een externe, neutrale weerbaarheidsdocent. Jongeren met een migrantenachtergrond hadden wel meer moeite met praten over seks.

Plaats een reactie