Benoeming Chiel Bos tot voorzitter van de SAN

De SAN is verheugd te kunnen meedelen dat de heer Chiel Bos is benoemd tot haar nieuwe voorzitter. Hij is de eerste externe voorzitter van de SAN. Deze functie werd tot dusver bekleed door een van de SAN-leden. Gezien de vele ontwikkelingen in de zorgsector en de positie van diagnostische centra daarin vindt de SAN een onafhankelijk voorzitter van groot belang.

Op 24 maart jl. heeft de ledenvergadering unaniem ingestemd met de benoeming van Chiel Bos als voorzitter van de SAN.
Chiel Bos beschikt over een grote bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk. Na zijn geneeskundestudie heeft hij o.a. gewerkt als huisarts, verzekeringsgeneeskundig adviseur en directeur van een Arbodienst. Daarna was hij bijna tien jaar directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland.

Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en vervult vele taken in de gezondheidszorg. Hij is onder andere voorzitter Taakgroep organisatie zwangerschap en geboorte, kwartiermaker leerstoel e-health Vrije Universiteit Amsterdam, lid van de Raad van Advies Vereniging voor Verplegenden en Verzorgden en vice-voorzitter Landelijke Regieraad Kwaliteit van Zorg.

Zijn persoonlijke betrokkenheid bij de gezondheidszorg en zijn grote kennis van deze sector, gecombineerd met zijn aimabel optreden, kenmerken Chiel Bos. De SAN is trots dat de heer Bos de benoeming heeft aanvaard.
De SAN is de landelijke branchevereniging van huisartsenlaboratoria en medisch diagnostische centra, www.de-san.nl

Plaats een reactie