Beloning voor extra inspanningen van huisartsen

Huisartsen die ‘bovengemiddelde inspanningen’ verrichten worden vanaf 2011 extra beloond. Dat onderstreepte minister Klink gisteren op het congres ‘Eén Zorg ontketend’ in Den Haag. Klink benadrukte het belang van krachtige, patiëntgerichte ‘eerste lijnszorg’: Een betere samenwerking tussen verschillende zorgverleners – zoals huisartsen, apothekers, specialisten, verpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten– kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg voor chronisch zieken.

Ondanks de maatregelen die in 2010 worden genomen om 1 miljard overschrijding te voorkomen, wil minister Klink de huisartsen ontzien. Vanaf 2011 blijft geld beschikbaar voor het belonen van huisartsen die nu reeds bovengemiddelde inspanningen verrichten voor hun patiënten. ‘Loon naar prestatie’ dus.

Aan de huisartsen wordt wel gevraagd ‘een inspanning te leveren op het gebied van het doelmatig voorschrijven’. Klink ziet huisartsen zich in de toekomst steeds meer gaan specialiseren in het doen van therapeutische verrichtingen of zorg voor speciale groepen patiënten. Dit kan leiden tot minder doorverwijzingen. Ook daar wil de minister de huisartsen extra voor belonen.

Plaats een reactie