Beleid fijnstof uitstoot wegvoertuigen en roetfilters effectief

De (ultra)fijnstof emissies door wegverkeer en de invloed op de gezondheid zijn de laatste tijd weer in het nieuws. Er werd zelfs gesteld dat het beleid “averechts” werkt want het aandeel ultrafijnstof in uitlaatemissies zou toenemen door het gebruik van roetfilters. Hoewel we er nog niet helemaal zijn, werken beleid en roetfilters wel degelijk.

De afgelopen jaren is de uitstoot van fijnstof door het wegverkeer zowel per voertuig als voor het gehele wegverkeer (ondanks de volume groei van het verkeer) fors gedaald. Betere motoren waaronder de toepassing van roetfilters hebben hierin een belangrijk aandeel vooral door het terug dringen van roetemissies door dieselvoertuigen. Deze emissies zijn tot nu toe vastgesteld door de massa van roetdeeltjes.

Inmiddels zijn ook deeltjesaantal-eisen ingevoerd in de regelgeving voor voertuigen, waardoor de emissie van ultrafijne deeltjes effectief aan banden wordt gelegd. Deze eisen gelden voor dieselpersonen auto’s vanaf 2012, voor benzinepersonenauto’s vanaf 2014 en voor vrachtwagenmotoren vanaf 2013. De combinatie van eisen ten aanzien van massa en aantal zorgt ervoor dat zowel fijnstof als ultrafijn stof onder controle wordt gehouden.

De aanpak om de roetemissies van wegverkeer terug te dringen is dus heel gedegen. Emissiemetingen aan uitlaten van nieuwe personenauto’s en vrachtwagens laten inderdaad zien dat roetemissies in massa en aantal deeltjes fors verminderen.

Concentraties fors gedaald
Ook luchtkwaliteitsmetingen in steden en langs drukke straten en snelwegen laten zien dat de concentraties van fijnstof en het aandeel roet de afgelopen jaren fors zijn gedaald. Onderzoek door TNO heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de verbetering in de luchtkwaliteit in de periode 1985-2008 in Rotterdam een gezondheidswinst van 1 jaar heeft opgeleverd.

We zijn er nog niet
Daarom is de conclusie gerechtvaardigd dat het Europese beleid bijdraagt aan het verminderen van (ultra)fijnstof emissies door wegverkeer. We zijn er echter nog niet. Er blijven verhoogde roetconcentraties zowel in massa als in ultrafijne deeltjes in de buurt van druk wegverkeer en daarmee blijven er verhoogde gezondheidsrisico’s. In opdracht van het Ministerie van I&M werkt TNO samen met het RIVM daarom aan de introductie van een aanvullende roetindicator waarmee deze verhoogde gezondheidsrisico’s beter in kaart worden gebracht en verder kunnen worden teruggedrongen.

Plaats een reactie