Belastingdienst houdt voortaan ‘horizontaal toezicht’ op Albert Schweitzer ziekenhuis

De Belastingdienst oefent voortaan ‘horizontaal toezicht’ uit op het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Dat hebben beide organisaties deze week met elkaar afgesproken. Het houdt in dat de Belastingdienst in mindere mate van bovenaf het fiscale doen en laten van het Albert Schweitzer ziekenhuis controleert. Het ziekenhuis neemt bewust een grotere verantwoordelijkheid op zich om er zélf voor te zorgen dat zaken op orde zijn en dat tijdig aanvaardbare belastingaangiften worden gedaan. De partijen staan hierdoor meer naast elkaar, vandaar de term horizontaal.

De overeenkomst werd ondertekend door de bestuurders drs. Irene Mulder van de Belastingdienst en drs. John Taks van het Albert Schweitzer ziekenhuis. De afspraken gelden voor onbepaalde tijd. In het convenant staat onder meer dat de partijen elkaar actief op de hoogte houden van ontwikkelingen en van hun visies en dat ze elkaar bij twijfel over belastingzaken meteen zullen raadplegen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is niet het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze afspraak heeft gemaakt met de Belastingdienst, maar bevindt zich wel in de voorhoede.

Mulder legde uit dat de Belastingdienst sinds enkele jaren ‘gelijkwaardiger wil optrekken’ met organisaties die hebben laten zien dat zij hun verantwoordelijkheden en verplichtingen op belastinggebied zelf willen en kunnen beheersen. ,,Bij horizontaal toezicht stemmen wij de vorm en de intensiteit van ons toezicht af op de voorinformatie die we hebben over het fiscaal ‘in control’ zijn van de organisatie.” Mulder zei dat daarbij drie kernbegrippen van groot en wederzijds belang zijn: vertrouwen, begrip en transparantie. Een en ander betekent volgens haar niet dat de Belastingdienst nu nooit meer langskomt voor controle op het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Taks zei dat het Albert Schweitzer ziekenhuis inmiddels zo groot en volwassen is geworden, dat de nu genomen verantwoordelijkheid daar gewoon bij hoort. Taks: ,,Wij ontvangen veel maatschappelijk geld en vinden het zelf ook belangrijk om er verantwoording over af te leggen dat we wijs met dat geld omgaan. Bovendien willen wij ook geen nare verrassingen achteraf. In feite dwingt het horizontaal toezicht ons juist extra om te zorgen dat we onze interne processen goed op orde hebben en houden.”

Horizontaal toezicht leidt er in het algemeen toe dat een organisatie vooraf al duidelijkheid heeft over haar fiscale positie, dat naheffingen kunnen worden voorkomen, dat controles door de Belastingdienst efficiënter kunnen plaatsvinden en dat de organisatie minder administratieve lasten ervaart. Horizontaal toezicht geeft de Belastingdienst bovendien de gelegenheid om de aandacht meer te richten op organisaties waar deze aandacht harder nodig is, zei Mulder ook.

Plaats een reactie