Belastingbetaler spekt plundering van de zee

Greenpeace voert vrijdag 23 december 2011 actie in de haven van IJmuiden tegen Europa’s allergrootste varende visfabrieken, die met belastinggeld worden gesteund. Op twee van Europa’s grootste vissersschepen schilderen actievoerders de miljoenen euro’s die deze schepen de afgelopen jaren ontvingen. Met deze steun vissen de schepen de zeeën van West-Afrika leeg. Deze cijfers komen uit een rapport dat onderzoeksbureau Profundo opstelde in opdracht van Greenpeace. Uit het onderzoek blijkt dat de winst die de eigenaren van deze destructieve schepen maken, afhankelijk is van overheidssteun.

“Het is schandalig dat belastinggeld wordt gebruikt om drijvende visfabrieken de kustwateren van West-Afrika te laten plunderen. In deze arme regio lopen de visvoorraden in rap tempo terug, waardoor de voedselveiligheid van miljoenen Afrikaanse mensen in gevaar komt”, zegt Femke Nagel, campagneleider oceanen bij Greenpeace. “Onze eigen wateren zijn totaal overbevist en daarom gaan deze grote schepen naar andere regio’s. Wat Europese overheden juist moeten doen is het aanpakken van de uit haar voegen gegroeide vloot.”

Economisch onderzoeksbureau Profundo bekeek de geldstromen die de afgelopen jaren vanuit de Europese Unie en haar lidstaten naar drie Nederlandse rederijen gingen. Deze rederijen vormen met hun dochtermaatschappijen de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA). Hun 34 grootschalige trawlers zijn in feite varende visfabrieken die ter plekke de reusachtige vangsten kunnen verwerken. Deze trawlers staan symbool voor de overcapaciteit van de Europese vloot: er zijn teveel boten voor te weinig vis. Met belastinggeld wordt de toegang tot de wateren van landen als Mauritanië en Marokko betaald. De afgelopen vijf jaar liep deze indirecte steun specifiek voor deze drie rederijen op tot maar liefst € 142,7 miljoen.

Deze vloot kreeg tussen 1994 en 2007 ook nog € 21 miljoen voor de bouw en modernisering van de schepen. Naast deze enorme bedragen aan directe steun worden visserschepen vrijgesteld van accijns op brandstof. De jaarlijkse voordelen hiervan voor de totale PFA-vloot kunnen volgens berekeningen oplopen tot maar liefst € 78 miljoen.

Veertig jaar slecht Europees visserijbeleid en gebruik van subsidies hebben geleid tot een veel te grote en verwoestende vloot. Het merendeel van de Europese visbestanden is overbevist. Op dit moment wordt het Europese visserijbeleid hervormd. Greenpeace vindt dat staatssecretaris Henk Bleker de overcapaciteit niet goed aanpakt door dat over te laten aan marktwerking. Nagel: “Bleker kan nu kiezen voor gezonde oceanen en duurzame visserij. Dit is het moment om concrete doelen te stellen om daar te komen. Door het aan de markt over te laten blijven juist de machtige en tot op heden zwaar gesubsidieerde trawlers de baas op zee.”