Belangrijke verbetering in behandeling melanoom

  0
  425

  Onderzoek met FDG-PET biedt belangrijke voordelen bij de stadiëring van melanoom met uitzaaiing in de lymfeklieren (stadium III) ten opzichte van onderzoek met CT. Eén op de vijf patiënten zal op basis van onderzoek met FDG-PET een aangepaste kankerbehandeling ondergaan. Dat blijkt uit een grootschalig prospectief onderzoek in vijf Nederlandse ziekenhuizen, onder aanvoering van chirurg-oncologen uit het UMCG zoals blijkt uit een online publicatie in het gerenommeerde Journal of Clinical Oncology. Melanoom is een kwaadaardige vorm van huidkanker die kan ontstaan uit moedervlekken. Van alle dodelijke slachtoffers van huidkanker is bij 75 procent sprake van melanoom. Jaarlijks wordt de ziekte bij meer dan 3000 Nederlanders vastgesteld en dat aantal neemt nog steeds toe. Bij ongeveer 20 procent van de patiënten met een melanoom treden uitzaaiingen op, vooral in de lymfeklierstations en op onverwachte plaatsen elders in het lichaam. Worden er meerdere uitzaaiingen aangetroffen, dan valt meestal het besluit om deze niet meer chirurgisch te verwijderen, maar de patiënt palliatief te behandelen met chemotherapie en/of radiotherapie.

  Meer uitzaaiingen gevonden
  Goede stadiëring is van groot belang om te kunnen vaststellen welke patiënten wel chirurgie moeten ondergaan, en voor welke patiënten chirurgie de kans op overleven niet meer vergroot, maar enkel een extra belasting vormt. Hierbij biedt FDG-PET belangrijke voordelen ten opzichte van CT, zo blijkt nu.

  In vijf Nederlandse ziekenhuizen werden in totaal 251 patiënten met stadium III melanoom onderzocht met zowel een FDG-PET als een CT-scan. Bij 27 procent van de patiënten werden uitzaaiingen elders in het lichaam aangetroffen. FDG-PET en CT leveren dezelfde uitkomsten ten aanzien van stadiëring. Echter, met FDG-PET werden meer uitzaaiingen gevonden dan met CT, met name in bot en de huid. Van alle patiënten met lymfkliermetastaseringen kwam 15 procent niet meer in aanmerking voor een chirurgische behandeling en werd volstaan met palliatieve chemotherapie.

  Grootste onderzoek
  Hoofdonderzoeker prof. dr. Harald J. Hoekstra: “Niet eerder werd zo grootschalig onderzoek gedaan naar de waarde van PET of CT in de stadiering van melanoom. Deze onderzoeksresultaten bieden goede houvast bij de stadiëring van melanoom, en daarmee een belangrijke verbetering van de geïndividualiseerde behandeling van deze patiënten.”

  Het artikel is integraal online te raadplegen op http://jco.ascopubs.org/cgi/doi/10.1200/JCO.2008.20.1822

  Vorig artikelNVVS opent nominatieronde voor NVVS Seksuologie Media Prijs
  Volgend artikelNieuw gen voor breekbare botten ontdekt
  Avatar
  Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.