Belangrijke risico-informatie over gelijktijdig gebruik van Plavix en protonpompremmers

In vervolg op het webbericht van 3 juni 2009 over het risico van gelijktijdig gebruik van Plavix en protonpompremmers hebben de handelsvergunninghouders op 7 augustus 2009 via een DHPC de beroepsgroepen geïnformeerd.

Dit na overleg met het wetenschappelijke Comité voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), waarin het CBG vertegenwoordigd is, en met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Het gelijktijdig gebruik van Plavix en protonpompremmers (PPI’s, maagzuurremmers met het werkzame bestanddeel omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol of rabeprazol) dient te worden vermeden, tenzij deze combinatie absoluut noodzakelijk is. De combinatie kan leiden tot een verhoogd risico op trombose, inclusief een acuut myocard infarct (hartaanval).

Plavix wordt gebruikt om de vorming van bloedstolsels te helpen voorkomen en om het risico van ernstige gevolgen hiervan te voorkomen. Combinatie met PPI’s kan voor een interactie zorgen waardoor de werkzaamheid van Plavix wordt verminderd. Patiënten die worden behandeld met een combinatie van Plavix en PPI’s dienen Plavix te blijven innemen. Het advies is dat zij hun arts of apotheker raadplegen.

Plaats een reactie