Bekijk ‘wat je op je lever hebt’

Tijdens de publieksdag ‘Wat heb je op je lever’ kunnen bezoekers met behulp van een echo bekijken hoe hun lever er eigenlijk uitziet. Verder krijgt het publiek een operatie te zien waarbij een levende donor een deel van zijn lever afstaat aan een patiënt. De leverchirurg en een levende donor lichten de operatie live toe. Nederlandse topspecialisten delen op deze dag met het publiek hun laatste inzichten over leverdonaties, leveroperaties en leverziektes en patiënten vertellen over hun ervaringen. Belangstellenden zijn welkom op vrijdag 26 november in De Doelen in Rotterdam. De toegang is gratis.

Met een snelle scan krijgt de bezoeker een indruk van het beeld en de conditie van zijn lever. Harry Janssen, maag-, darm- en leverarts van het Erasmus MC en initiatiefnemer van de publieksdag: ‘Een gezonde lever is van groot belang voor het menselijk lichaam. We denken dat we met het maken van deze echo’s de bezoekers wat meer bewust maken van dat vitale onderdeel van hun lichaam. Bovendien vinden veel mensen het interessant om eens een kijkje te kunnen krijgen van de binnenkant van hun lichaam. De Rotterdamse regio richt zich actief op het opsporen en behandelen van hepatitis, een ernstige leverziekte, en de gevolgen daarvan. Met deze publieksdag en de echo’s willen we een bijdrage leveren aan de voorlichting daarover.’

Hepatitis vormt een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van allerlei leveraandoeningen, met uiteindelijk zelfs kanker of de noodzaak tot een nieuwe lever als gevolg. Het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Rotterdam lopen voorop in het opsporen en aanpakken van hepatitis en de gevolgen ervan. Jantine Kriens, wethouder volksgezondheid van de gemeente Rotterdam en Onno de Zwart, directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond vertellen over de succesvolle projecten die zij in dat kader met het Erasmus MC hebben opgezet en die inmiddels ook worden opgezet in andere gemeentes.

Heel ernstige leverpatiënten hebben soms uiteindelijk een nieuwe lever nodig. Het Erasmus MC voert als enige ziekenhuis in Nederland levende levertransplantaties uit tussen twee volwassenen. Bij een dergelijke operatie wordt de lever van een gezonde persoon gesplitst, waarna het afgesplitste deel wordt weggenomen en ingebracht bij een patiënt die een nieuwe lever nodig heeft. Het Erasmus MC heeft de operatietechniek zes jaar geleden voor het eerst in Nederland geïntroduceerd. Het is een complexe operatie, die inmiddels zo’n twee- tot driemaal per jaar plaatsvindt. De operatie vormt een innovatieve bijdrage aan het oplossen van het tekort aan lleverdonoren.

Verder vertellen patiënten tijdens de publieksdag over hun ervaringen met hepatitis, hoe ze ermee in aanraking kwamen, hoe het bij hen werd opgespoord, hoe ze ervoor zijn behandeld en hoe hun leven er op dit moment uitziet. Eén van de patiënten vertelt hoe het is om op een levertransplantatie te moeten wachten. Nederlandse topspecialisten komen aan het woord over de laatste inzichten op dit gebied en op het tekort aan donororganen. De presentatie van de dag en de interviews met patiënten worden verzorgd door Astrid Joosten.

De publieksdag start om 09.00 uur in congrescentrum De Doelen in Rotterdam. Het programma en nadere informatie is te vinden op www.erasmusmc.nl/mdl/publieksdag. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via deze website en is gratis.

De dag wordt georganiseerd door de Stichting voor Lever en Maag- Darm Onderzoek (SLO) en het Erasmus MC, in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond, de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging en het Nationaal Hepatitis Centrum.

Plaats een reactie