Behoefte aan nieuwe taal voor communicatie tussen arts en patiënt

Op 30 november a.s. houdt Professor Glyn Elwyn de jaarlijkse Catharina Pijls Lezing aan de Faculty of Health, Medicine and Life Science van de Universiteit Maastricht. Professor Elwyn verricht onderzoek op het gebied van “Shared Decision Making”, risicocommunicatie en het gebruik van keuzehulpen in de eerstelijnszorg. Hij is als ‘visiting professor’ verbonden aan de School for Public Health and Primary Care (CAPHRI).

De Catharina Pijls Aanmoedigingsprijs gaat dit jaar naar Laura Hochstenbach voor haar onderzoek naar inspraak van patiënten in het besluitvormingsproces voor behandeling bij een gynaecologische vorm van kanker.

De Stichting Catharina Pijls is vernoemd naar de Geleense farmaceute/apotheker Catharina Pijls (1901-1993). Als maatschappelijk zeer bewogen vrouw was zij ervan overtuigd dat voor het oplossen van gezondheidsproblemen meer nodig is dan alleen artsen en medicijnen. In 1984 is de Stichting opgericht met als doelstelling het bevorderen van de gezondheidswetenschappen in de meest ruime zin.

Professor Elwyn gaat in zijn lezing “Sufficiently informed preferences; the goal of shared decision making”, in op de veranderende verhoudingen in de arts-patiënt relatie. In de geneeskunde treedt regelmatig een situatie op waarin het beschikbare wetenschappelijke bewijs geen uitsluitsel geeft over de beste optie voor diagnostiek of behandeling. Waar in het verleden in situaties van onzekerheid over de in te zetten behandeling vaak werd uitgegaan van de superioriteit en verantwoordelijkheid van artsen, wint een actieve betrokkenheid van patiënten in het besluitvormingsproces de laatste jaren steeds meer terrein. De zin ‘geen beslissing over mij, zonder mij’ typeert deze ontwikkeling: er is behoefte aan een nieuwe taal in de zorg waarin keuzevrijheid, opties en voorkeuren van patiënten een significante rol vervullen.

Na afloop van de lezing zal de Catharina Pijls Aanmoedigingsprijs worden uitgereikt. Laura Hochstenbach ontvangt deze prijs t.w.v. tweeduizend euro voor haar excellente scriptie getiteld “Shared Decision Making (SDM) in Gynaecological Oncology: An Observational Study”. De jaarlijkse aanmoedigingsprijs is de bekroning voor een wetenschappelijke prestatie op het terrein van de Gezondheidswetenschappen. De scriptie werd beoordeeld op praktische en maatschappelijke relevantie, creativiteit en vernieuwende inzichten.

Door middel van een observationele studie in twee Limburgse ziekenhuizen heeft Laura Hochstenbach het SDM proces tussen verschillende zorgprofessionals en patiënten kunnen bestuderen en scoren. Uit haar onderzoek blijkt dat de tijd die arts en patiënt aan SDM besteden erg beperkt is, terwijl uit de literatuur bekend is dat SDM een hogere patiënttevredenheid tot gevolg heeft. Haar bevindingen geven aanleiding tot verbetering van de zorgverlening. Daarnaast geeft zij handvatten voor nader onderzoek in dit veld.

De Catharina Pijls lezing begint om 16.00 uur in de Blauwe collegezaal (0.402), Universiteitssingel 50 Maastricht (Randwijck). Aansluitend aan de lezing zal de Catharina Pijls Aanmoedigingsprijs worden uitgereikt door Prof. dr. F. van Merode, vice-decaan FHML. De lezing en de prijsuitreiking zijn voor alle belangstellenden gratis toegankelijk.

Plaats een reactie