Behandeling volgens afspraak

In zijn oratie bespreekt prof.dr. Marco Cune het actuele kwaliteitsdenken binnen de mondzorg. De overheid overweegt om in deze sector vrije prijsvorming toe te staan. Gestelde voorwaarde daarvoor is transparantie in prijs en kwaliteit. Er zijn verschillende definities van ‘kwaliteit’ mogelijk, maar ‘behandeling volgens afspraak’ dekt de lading aardig.

De vraag is of patiënt en tandarts dezelfde dingen belangrijk vinden. Desgevraagd geven mensen aan het bijzonder te waarderen als ze behandeld worden door steeds dezelfde tandarts, die daarbij ook nog Nederlands spreekt (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, 2009). De trend in het veld is echter dat praktijken groter worden, met veel wisselende patiënt-zorgverlener contacten. Het beroepsveld doet er goed aan oog te hebben voor de wensen van de patiënt op dit terrein.

Tandartsen zelf zijn als het gaat om ‘kwaliteit’ eerder geneigd om veel gewicht aan technische zaken toe te kennen. Dan wordt topkwaliteit bijvoorbeeld ‘een vervangen gebitselement dat bijna niet van echt te onderscheiden is’. Of misschien wel een restauratie die al heel lang meegaat. Dat zijn behandelingen die liggen op het terrein van de orale functieleer, meer in het bijzonder de restauratieve en reconstructieve tandheelkunde.

De tandarts moet kiezen uit een breed scala aan mogelijkheden om tanden en kiezen te herstellen. Daarbij valt met name een verschuiving op te merken van metalen restauraties naar keramische varianten, zoals zirconia en lithiumdisilicaat. Deze materialen hebben ongetwijfeld esthetische en biologische voordelen. De wetenschap kan de ontwikkelingen echter maar moeilijk bijhouden. Ze moeten zich in de praktijk nog bewijzen en langetermijnresultaten ontbreken. Daardoor wordt behandelen volgens afspraak lastig.

Oratiegegevens
Orateur : dhr. prof.dr. M.S. Cune
Titel: Behandeling volgens afspraak
Leeropdracht: Orale functieleer, in het bijzonder de restauratieve en reconstructieve tandheelkunde
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 12 april 2011, 16.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie