Behandeling van oudere patiënten met hartfalen

Uit het proefschrift van Irene Oudejans-Mooijaart wordt duidelijk dat bij geriatrische patiënten de presentatie van hartfalen anders is dan bij volwassen patiënten.

Daarnaast is echocardiografie niet altijd noodzakelijk om hartfalen vast te stellen. De helft van de patiënten met hartfalen overlijdt binnen drie jaar. Als laatste concludeert Oudejans-Mooijaart dat onduidelijk is welke medicijnen deze patiënten het beste kunnen krijgen. Deelnemers aan medicijnonderzoeken naar hartfalen zijn gemiddeld 65 jaar en zijn daarmee veel jonger dan geriatrische patiënten (veelal 80 jaar of ouder).

Door vergrijzing van de bevoling en een betere overlevingskans na acute cardiale aandoeningen, stijgt het aantal patiënten met hartfalen, waardoor huisartsen en geriaters vaker patiënten zien met mogelijk hartfalen. Richtlijnen adviseren echocardiografie om de diagnose te stellen; dit werpt een barrière op omdat echocardiografie niet laagdrempelig toegankelijk is voor de meeste patiënten.

Promotie
Promovendus: Irène Oudejans-Mooijaart
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Heart failure in geriatric outpatients; diagnosis, prognosis and treatment.
Promotor 1: Prof. dr. A.W. Hoes
Copromotor 1: Dr. A. Mosterd
atum en tijd: 10/5/2012

Plaats een reactie