Behandeling van kinderen met psychische stoornissen: wetenschap en praktijk

Al in 1924 werd de eerste effectieve behandeling voor kinderen met een angststoornis beschreven door Mary Cover Jones. Toch is het ook vandaag de dag nog noodzakelijk om onderzoek te doen naar de implementatie van wetenschappelijk aangetoond effectieve behandelingen voor kinderen en jongeren.

Lang niet alle behandelaren passen die effectieve behandeling goed toe, en behandelingen die als effectief bekend staan zijn niet bij iedereen even werkzaam. Ook kunnen niet alle kinderen die hulp nodig hebben worden bereikt.

In haar oratie beschrijft Else de Haan methoden en middelen om behandelaren te betrekken bij het ontwikkelen van effectieve behandelprotocollen. Zo wordt in een te ontwikkelen e-learning-programma gebruik gemaakt van het meester-gezelmodel om behandelaren te leren een behandeltechniek goed toe te passen.

Daarnaast gaat De Haan in op onderzoek naar werkingsmechanismen van behandelingen om die behandelingen te kunnen verbeteren, en beschrijft ze groepen die niet of slecht bereikt worden binnen de geestelijke gezondheidszorg: allochtone kinderen en kinderen met medisch niet-verklaarde lichamelijke klachten.

Oratie Pedagogische Wetenschappen
Orateur: Mw. prof. dr. E. de Haan, bijzonder hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij Kinderen en Adolescenten
Titel: De nalatenschap van Mary Cover Jones. Over wetenschap en praktijk bij de behandeling van kinderen met psychische stoornissen
Datum Woensdag 23 mei 2012, 16:00 uur

Plaats een reactie