Behandeling Nationaal Energieakkoord uitgesteld

De onderhandelaars voor het Nationaal Energieakkoord krijgen een week extra tijd van het Kabinet. Het energieakkoord, dat moet leiden tot forse energiebesparing en een boost voor lokale duurzame energie, wordt 12 juli 2013 in de ministerraad behandeld.

Het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland moet stijgen naar 16 procent in 2020; tegelijk moeten huishoudens en industrie fors minder energie gaan verbruiken. Afgelopen maanden hebben de Sociaal-Economische Raad (SER) en maatschappelijke partners, waaronder de Natuur en Milieufederaties, onderhandeld over het Nationaal Energieakkoord. Hoe gaan we de CO2-uitstoot terugdringen en welke stappen nemen we voor een doorbraak van duurzame energie? 12 juli 2013 wordt duidelijk wat het resultaat is van deze onderhandelingen.

Recent raadpleegden De Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu hun achterban over de inzet bij de onderhandelingen.

Meer informatie
‘De vervuiler betaalt’ kern nieuwe energieakkoord

Plaats een reactie