Behandeling leukemie effectiever door cholesterolverlager

Acute myeloide leukemie (AML) kan effectiever bestreden worden, wanneer aan de behandeling met chemotherapie of een farnesyltransferaseremmer een statine wordt toegevoegd. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Karen van der Weide.

AML is een levensbedreigende vorm van bloedkanker. Door een snelle woekering van kwaadaardige leukemiecellen raakt bij deze ziekte de normale bloedaanmaak verstoord. Uit eerder onderzoek was al bekend dat de cholesterolhuishouding in beenmerg van AML patiënten verstoord is. Dit was voor Van der Weide aanleiding om het effect van statines, die veel worden gebruikt als cholesterolverlager, op AML-cellen te onderzoeken.

Uit het onderzoek blijkt dat sommige beenmergmonsters van AML-patiënten gevoelig zijn voor (mede)behandeling met statines, terwijl andere monsters ongevoelig zijn. Van der Weide bracht de biochemische oorzaak hiervan in kaart.

Ze concludeert dat het met de gebruikte technieken mogelijk is gevoelige cellen van ongevoelige cellen te onderscheiden en dat het mogelijk is te voorspellen welke patiënten baat zouden hebben bij medebehandeling met statines.

Tot slot laat de promovenda zien welke van de in het laboratorium gevonden effecten van statines in patiënten gedetecteerd kunnen worden. Hiermee is een stap gezet naar klinische toepassing van de opgedane inzichten. Voordat de behandeling op grotere schaal kan worden ingezet, is echter nog nader onderzoek nodig.

Karen van der Weide (Hoogeveen, 1984) studeerde medisch farmaceutische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Hematologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. K. van der Weide
Proefschrift: The use of statins in acute myeloid leukemia
Promotor(s): prof.dr. E. Vellenga, prof.dr. E.G.E. de Vries en prof.dr. F. Kuipers
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 28 september 2011, 14.45 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie