Behandeling van kanker met protonen stap dichter bij

AMC, Antoni van Leeuwenhoek en VUmc zijn een stap dichter bij de realisatie van het Amsterdam Proton Therapy Center (APTC), een centrum voor de behandeling van patiënten met bepaalde vormen van kanker door middel van protonenbestraling. Het Ministerie van VWS heeft de vergunning hiervoor op vrijdag 14 februari 2014 verleend.

Het APTC heeft hiermee aan de voorwaarden voldaan die de overheid stelt aan het uitvoeren van protonentherapie in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen. Het APTC kan nu de vervolgstappen zetten. Een daarvan is het sluiten van contracten met de zorgverzekeraars om deze nieuwe kankerbehandeling in Nederland aan patiënten aan te kunnen bieden.

What’s Proton Therapy?

Protonentherapie
Protonentherapie (bestraling met protonen) is een nieuwe behandeling in Nederland voor patiënten met verschillende vormen van kanker. Bij protonentherapie wordt het gezonde weefsel nog beter gespaard en daardoor is het ook bij uitstek geschikt voor de behandeling van kinderen met kanker.

Het APTC wil in 2018 de eerste patiëntenbestralingen in Amsterdam uitvoeren. Met een verwachte capaciteit van circa zeshonderd patiënten per jaar kan het Amsterdamse centrum voor protonentherapie ruim een kwart van de door de minister vastgestelde landelijke behoefte voor zijn rekening nemen.

Krachten bundelen
De drie Amsterdamse medische centra beschikken over uitgebreide oncologische kennis en passen de laatste technologische ontwikkelingen toe op het gebied van radiotherapie. Het was daarom een logische stap om de krachten op dit gebied te bundelen en het APTC op te richten. Door het combineren van de aanwezige kennis en expertise op dit gebied, en door de onderzoeks- en opleidingsactiviteiten op elkaar af te stemmen en te versterken, worden de mogelijkheden die protonentherapie biedt straks ten volle benut. Bovendien gaan het APTC en het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC) in Utrecht intensief samenwerken op dit gebied.