Behandeling dikkedarmkanker verbetert nog steeds

In zijn proefschrift laat Dennis Wicherts zien dat de vooruitzichten voor patiënten met dikkedarmkanker steeds beter worden. Behandeling in een ervaren team van leverchirurgen, oncologen en radiologen is echter essentieel om deze resultaten te behalen.

Dikke darmkanker is wereldwijd één van de meest voorkomende vormen van kanker en 50% van de patiënten met dikke darmkanker ontwikkelt uitzaaiingen naar de lever. Chirurgische behandeling van leveruitzaaiingen van dikke darmkanker is tot op heden de enige behandelingsvorm die potentieel tot genezing kan leiden, maar helaas komt maar 20% van deze patiënten direct in aanmerking voor chirurgische behandeling. Bij de overige 80% van de patiënten is er sprake van dusdanig uitgebreide ziekte dat deze technisch niet goed operatief te behandelen is.

Om het aantal patiënten dat voor chirurgische behandeling in aanmerking komt te vergroten zijn de afgelopen jaren verschillende behandelingsstrategieën ontwikkeld. Nieuwe soorten chemotherapie zijn in staat om de uitzaaiingen te verkleinen waardoor chirurgie wel mogelijk is. Ook kan de toepassing van specifieke chirurgische technieken het gezonde deel van de lever vergroten zodat voldoende normaal leverweefsel resteert na operatieve behandeling van de uitzaaiingen.

Promotiegegevens
Promovendus: Dennis Wicherts
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: New strategies for advanced colorectal liver metastases: no more a fatality
Promotor 1: Prof. dr. R. van Hillegersberg
Promotor 2: Prof. dr. R. Adam
Promotor 3: Prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes
Datum en tijd: 18/2/2011, 14:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie