Behandeling cliënt ’s Heerenloo bijzonder complex maar conform voorwaarden verantwoorde zorg

De behandeling van een cliënt met zeer complexe en uitzonderlijke psychiatrische problematiek in de instelling voor verstandelijk gehandicapten ’s Heerenloo in Ermelo vindt zorgvuldig en verantwoord plaats. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van een inspectiebezoek aan de instelling heden middag.

De IGZ deed haar onaangekondigde inspectiebezoek naar aanleiding van signalen van het televisieprogramma Uitgesproken EO over de omstandigheden waaronder de betreffende cliënt wordt behandeld en begeleid. Deze omstandigheden leken niet overeen te komen met de informatie die over de behandeling bij de IGZ bekend is.

In tegenstelling tot wat het televisieprogramma Uitgesproken EO in haar persbericht beweert, is het niet juist dat de IGZ in de afgelopen jaren meerdere meldingen heeft ontvangen over de behandeling van deze cliënt. De enige melding over deze cliënt dateert van begin 2008. Volgens de medewerker zou er geen toezicht op de cliënt worden gehouden. De inspectie heeft hierop actie ondernomen en de instelling en de cliënt in mei 2008 bezocht om te kijken of de behandeling en begeleiding voldeed aan de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg. Dit was het geval. De cliënt had permanent twee begeleiders, waarvan een altijd bij de cliënt in de ruimte aanwezig was.

In complexe situaties als deze moet een zorginstelling altijd verantwoording over de behandeling afleggen in een zogeheten ondersteuningsplan. Hierin moeten onder meer afspraken staan over nader onderzoek en diagnostiek over de problematiek van de cliënt en de manier waarop deze vervolgens passend en verantwoord behandeld kan worden. Bij het beoordelen van de behandeling moet externe deskundigheid worden ingeschakeld.

In dit geval is dat onder meer het Centrum Consultatie en Expertise (CCE). Het CCE biedt inhoudelijke expertise en deskundigheid bij zeer complexe zorgvragen. Beslissingen over de behandeling moeten bovendien steeds in multidisciplinair verband worden genomen en de behandeling moet periodiek worden geëvalueerd. Belangrijk daarbij is dat deze evaluaties erop gericht zijn op het zoveel mogelijk terugdringen van vrijheidsbeperking en het vinden van alternatieven daarvoor.

Uit het onderzoek van heden middag bij de instelling komt naar voren dat de instelling zich sinds het bezoek in 2008 nog altijd houdt aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Er zijn diverse in- en externe deskundigen betrokken bij deze cliënt, de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en er vindt afgewogen besluitvorming over plaats.

Sinds 2008 is de behandeling van de cliënt een aantal keer aangepast aan de actuele problematiek en de daarbij horende veranderde zorgbehoefte. De problematiek van deze cliënt is op dit moment dusdanig ernstig, dat deze, ondanks inspanningen van de instelling om de vrijheidsbeperkende maatregelen zo veel mogelijk terug te dringen, voor zijn eigen en andermans veiligheid permanent in zijn vrijheid is beperkt.

De inspectie blijft de behandeling van deze cliënt volgen en zal erop toe zien dat deze ook in de toekomst met regelmaat geëvalueerd zal worden, gericht op het zoveel mogelijk terugdringen van vrijheidsbeperking.

Plaats een reactie