Begeleiding helpt veel te vroeg geboren kinderen

Alle baby’s die veel te vroeg geboren worden – d.w.z. na een zwangerschap van minder dan 32 weken – komen voortaan in aanmerking voor een nieuwe vorm van begeleiding: IBAIP (Infant Behavioral Assesment and Intervention Program). Het AMC en zorgverzekeraar AGIS hebben hiertoe het initiatief genomen. Per 1 januari zijn zij gestart met een proef in Amsterdam; het is echter de bedoeling IBAIP de komende jaren ook aan te bieden in Noord-Holland en Flevoland, en later eveneens in de rest van Nederland.

Het begeleidingsprogramma draagt bij aan een betere fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van veel te vroeg geboren kinderen, vermindert stress en verbetert ook het contact tussen ouders en kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdelingen Neonatologie en Kinderrevalidatie van het AMC en de Universiteit van Tilburg. IBAIP maakt gebruik van gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten. Zij leren ouders hoe ze hun kind kunnen helpen om op een ontspannen manier om te gaan met omgevingsprikkels. Dit heeft een gunstig effect op gezondheid, welbevinden en hersenontwikkeling. Tevens daalt het aantal heropnamen.

Bij meer dan de helft van de kinderen die veel te vroeg geboren worden, is sprake van meerdere lichte beperkingen. Vaak gaat het om een combinatie van motorische -, sociaal-emotionele en leerproblemen. Hierdoor verloopt het contact met hun ouders vaak moeizamer en raken deze kinderen sneller uit balans. Op latere leeftijd zijn de gevolgen soms nog merkbaar: te vroeg geboren kinderen hebben meer moeite om vrienden te maken, een baan te vinden of een zelfstandig leven te leiden. Bij IBAIP laat een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut de ouders zien welke strategieën hun kind gebruikt om zijn omgeving te onderzoeken en hoe ze hun kind hierbij kunnen helpen. Prematuren maken soms bijvoorbeeld ongecontroleerde bewegingen die belemmerend werken als het kind z’n aandacht wil richten op, laten we zeggen, het gezicht van de moeder. Een ouder leert dan het kind zo te ondersteunen dat het geen last meer heeft van die bewegingen.

Op basis van de gunstige resultaten hebben AMC, AGIS en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit, een onafhankelijke toezichthouder in de zorg) besloten IBAIP tijdens een drie jaar durende proefperiode standaard aan te bieden aan alle ouders van te vroeg geborenen. Ook andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen zich aanmelden. Op termijn moet IBAIP in heel Nederland deel gaan uitmaken van de standaardzorg.

De begeleiding in het kader van IBAIP zal bestaan uit twaalf sessies (één vlak voor ontslag uit het ziekenhuis, de rest aan huis) en loopt door tot het kind één jaar is. Tijdens deze periode maar ook daarna kunnen ouders met hun vragen terecht bij het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning, dat dit voorjaar van start gaat. Het nieuwe (virtuele) centrum is een initiatief van het AMC en richt zich op ouders en zorgprofessionals. Belangrijkste doel: het coördineren van nazorg, het ondersteunen van ouders, het opleiden van zorgprofessionals voor IBAIP en het geven van voorlichting.

Plaats een reactie