Begeleiding door diëtist kan gezondheidsramp voorkomen

In januari, de maand van goede voornemens zoals afvallen en gezonder eten, presenteert het Rijksinstituut voor volksgezondheid RIVM een rapport waaruit blijkt dat we gemiddeld weer dikker zijn geworden, met name rond de buikomvang. Iedereen is het er over eens dat een nationale gezondheidsramp dreigt.

Terecht stelt Minister Edith Schippers van Volksgezondheid bezorgd te zijn over deze toename. Daarom is het onbegrijpelijk dat ze per 1-1-2012 draconische bezuinigingsmaatregelen heeft getroffen in het budget van de dieetadvisering. Deze maatregel treft direct een zeer grote groep kwetsbare patiënten waarvoor de dieetadvisering bittere noodzaak is. Voor een groot deel van deze mensen wordt de dieetadvisering onbereikbaar.

Blijkbaar tellen mensen met aandoeningen als kanker en voedselallergiën op voedselgebied niet mee bij de minister. Kortzichtig, want de zorgkosten voor deze groep zullen exploderen. In plaats hiervan trekt de Minister 70 miljoen euro uit om sporten in de buurt te bevorderen voor een oplossing waarvan de effectiviteit zeer te betwijfelen is.

Cliënten in handen van laaggekwalificeerde aanbieders
Uiteraard is de steeds toenemende buikomvang een groot probleem. Echte dieetadvisering is een belangrijk middel om ook dat te bestrijden. Met de nadruk op echte. Voor de echte dieetadvisering zijn diëtisten opgeleid. Diëtist is een wettelijk beschermde titel die garant staat voor kwaliteit. Daarop zou de Minister moeten inzetten.

In plaats daarvan wordt grof bezuinigd op de diëtist en worden patiënten door de minister in handen gedreven van laaggekwalificeerde aanbieders. De diëtist beschikt over alle vaardigheden om goede en effectieve begeleiding te geven, zowel op medisch, psychologisch als praktisch gebied.

De diëtist kan cliënten het gereedschap geven om wel voor zichzelf te zorgen en problemen echt op te lossen. Laat nu juist de diëtist door de minister zijn wegbezuinigd!?

Plaats een reactie