Beelden walvismoorden te gruwelijk voor televisie

Stichting World Wide Animal Rescue Nederland, kortweg WWAR, heeft van tv-zenders National Geographic en Animal Planet te horen gekregen, dat ze de tv-spot van 60 sec. niet uitzenden. De getoonde beelden van de moordpartijen op de walvissen zouden te gruwelijk zijn, waardoor de kijkers wegzappen.

World Wide Animal Rescue start woensdag 16 februari 2011 met een landelijke (tv-)actie om de jaarlijks terugkerende moordpartijen op walvissen in de Zuidelijke Oceaan en hier in de Atlantische Oceaan / Noordzee onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek én politiek.

Ook in 2011 blijven deze wreedheden doorgaan en is de jacht op de walvissen door de Japanse walvisvaarders zelfs al weer begonnen! “Nota bene in een gebied wat door de IWC, de Internationale Walvisvaart Commissie, is aangewezen als natuurreservaat, hebben Japanse walvisvaarders al weer hun eerste walvis van 2011 gedood. Het doel van World Wide Animal Rescue is juist het publiek en de politiek te laten zien dat deze barbaarse en zinloze jacht nog steeds plaatsvindt en helaas op veel grotere schaal dan dat mensen zich vaak realiseren. WWAR geeft deze dieren een stem en toont hun afschuwelijke lot”, aldus WWAR woordvoerder Sander van Hesteren.

WWAR wil, o.a. met de tv-spot, de aanhoudende jacht en moordpartijen door Japanse, Noorse en IJslandse walvisvaarders onder de aandacht brengen tot er een einde komt aan deze gruwelijkheden en de schending van internationale afspraken. Dit geldt ook voor de slachting die op de Faröer-eilanden (tussen IJsland, Schotland en Noorwegen, behorend tot het Koninkrijk Denemarken) plaatsvindt in een jaarlijks terugkerend ritueel. Daarbij werd in 2010, ondanks alle internationale protesten, zelfs een nieuw ‘record’ gevestigd. Maar liefst 1.150 dolfijnen (grienden) werden gedood.

Met de tv-spot wil WWAR ook de politiek in Den Haag onder druk te zetten. Dit om te voorkomen dat er onder grote Japanse druk nog voor het zomerreces een wet wordt aangenomen, die de regering in Den Haag op dit moment met grote spoed voorbereid. Deze wet moet het mogelijk maken om schepen de Nederlandse vlag te ontnemen. In feite is de wet bedoeld om schepen van particuliere organisaties die onder Nederlandse vlag varen, het zo moeilijk mogelijk te maken deze dieren te beschermen conform de internationale verdragen. Zij proberen juist af te dwingen dat internationale verdragen worden nageleefd en trachten deze dieren te beschermen in o.a. het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan. Hoewel het een internationaal erkend natuurreservaat is, is in het gebied geen ander toezicht op de naleving van de internationale verdragen. Daardoor kunnen de walvisvaarders dus ongestoord hun gang gaan, ondanks alle internationale verdragen.

Woordvoerder Van Hesteren erkent dat de tv-spot van WWAR heftige beelden bevat. “Deze beelden laten echter wel het lot van deze dieren zien, we hebben de zenders juist vanwege deze beelden ook gevraagd de spot pas na 20.00 uur uit te zenden”

Plaats een reactie