Bedrijfsleven toont grote interesse in biodiversiteit

Twaalf bedrijven gaan aan de slag met het verduurzamen van hun productieprocessen. Zij krijgen daarvoor financiële steun uit de subsidieregeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven, die op initiatief van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE) van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL is opengesteld door Agentschap NL.

In de gehonoreerde projecten gaat het onder andere om het vervangen van niet-duurzame grondstoffen door duurzamere grondstoffen, het verminderen van pesticide en vervuiling, het integreren van maatregelen voor meer biodiversiteit bij grondgebruik en het plaatsen van visvriendelijke gemalen.

Het doel van de subsidies is bedrijven te stimuleren biodiversiteit en ecosystemen op te nemen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling wordt in opdracht van het platform uitgevoerd door Agentschap NL. Het ministerie van Economische Zaken stelt het geld beschikbaar. Met het subsidiegeld kunnen bedrijven pilotprojecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen met maatregelen gericht op reductie van hun negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen, of voor herstel daarvan.

De tender blijkt goed aan te sluiten bij de duurzaamheidsvraagstukken waar bedrijven mee bezig zijn. Volgens August Mesker, secretaris van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie namens VNO-NCW beseffen vooral multinationals en bedrijven in de agro-foodsector hun eigen en onze gezamenlijke afhankelijkheid van duurzame beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen; en dat wordt alleen maar sterker naarmate we over moeten stappen van een economie die grotendeels leunt op fossiele grondstoffen naar een biobased economy.

Mesker: “Deze bedrijven beseffen dat het mensdom nu collectief roofbouw pleegt op onze natuurlijke hulpbronnen en dat we zorg moeten dragen voor onze ecosystemen. Op initiatief van IUCN NL en VNO-NCW is het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie opgericht met een ‘Green Deal’ met het ministerie van Economische Zaken. Het is een mooi voorbeeld van ons poldermodel, in dit geval samenwerking tussen bedrijfsleven en de natuurorganisaties. Dat is veel rendabeler dan het conflictmodel waar we voorheen in verzeild waren geraakt. Als constructieve partners zijn we bijvoorbeeld veel beter in staat onlogische zaken in wet- en regelgeving ter discussie te stellen en op te lossen.”

Henk Simons, secretaris van het platform namens IUCN NL, is blij met de grote belangstelling van bedrijven om concreet met biodiversiteit en ecosystemen aan de slag te gaan. “Wij zien dit als de eerste mijlpaal in de Green Deal. Het geeft aan dat samenwerking tussen natuurorganisaties en bedrijfsleven leidt tot praktische stappen om duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en behoud van biodiversiteit en ecosystemen te bereiken. We hopen dat de twaalf gehonoreerde projecten ook andere bedrijven inspireren tot vergroening van hun activiteiten.”

Naast VNO-NCW en IUCN NL heeft het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie als leden DSM, FrieslandCampina, Hivos, Initiatief Duurzame Handel, LTO, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Shell, SOVON en Wetlands International.

De belangstelling van bedrijven om maatregelen te nemen voor biodiversiteit resulteerde in een boven verwachting groot aantal aanvragen en het budget van deze eerste ronde is volledig benut. In totaal krijgen twaalf projecten subsidie, verdeeld over zes verschillende sectoren. De sector ‘agro-food’ en tuinbouw heeft met zeven projecten het grootste aandeel in de toegekende voorstellen, verder waterbeheer (twee), en chemie, logistiek en toerisme elk één.

Begin 2013 zal op de website van Agentschap NL een samenvatting komen van alle projecten die subsidie hebben ontvangen.

Wil je meer gezondheidsnieuws ontvangen, dan kun je natuurlijk ook fan worden van de Facebook pagina van de Gezondheidskrant.

Plaats een reactie