Bedrijfsleven baat bij nieuwe regels voor toelating bestrijdingsmiddelen

De EU-lidstaten zijn het vandaag eens geworden over de biociden-verordening. In alle lidstaten gelden nu dezelfde regels. “Dat is goed voor het bedrijfsleven én voor mens en milieu”, aldus staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

In de biociden-verordening staan regels over de toelating binnen de EU van bestrijdingsmiddelen. Omdat er ook een centrale toelatingsprocedure komt voor de hele EU-markt, verminderen de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Bovendien komt er een lichtere toelatingsprocedure voor biociden met een laag risico, waardoor de ontwikkeling van biociden met minder risico’s voor mens en milieu een stimulans krijgt.

Klamboe
“Ik ben ook blij dat er nu een regeling is voor artikelen die behandeld zijn met biociden, bijvoorbeeld klamboes die geïmpregneerd zijn met anti-muggenmiddel. Want zo’n regeling ontbrak tot nu toe, maar is wel belangrijk voor de veiligheid van consumenten”, aldus Atsma.

“De detailhandel hoeft zich geen zorgen te maken. Immers containers met artikelen, die aan de veiligheidsvoorschriften voldoen, mogen gewoon op de markt komen, zoals ook nu het geval is. Daarvoor is nu een uitzondering gemaakt.”

Akkoord
De biociden-verordening komt in de plaats van de biociden-richtlijn van 1998. Na het akkoord in de Raad starten nu de onderhandelingen met het Europees Parlement. Naar verwachting zal er eind 2011 een definitief akkoord tussen de lidstaten en het Europees Parlement liggen.

Plaats een reactie