Bedrijfskundige benadering verbetert doorstroming Spoedeisende Hulp

0
680

Met een meer bedrijfskundige benadering kun je de doorstroming op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis sterk verbeteren. Technisch bedrijfskundige Remco Rosmulder van de Universiteit Twente toonde in zijn promotieonderzoek aan dat de principes van lean thinking de Spoedeisende Hulp afdelingen efficiënter kunnen maken, met behoud van kwaliteit. Rosmulder promoveert op 13 oktober 2011 aan de faculteit Management en Bestuur op zijn onderzoek.

De gezondheidszorg staat voor de uitdaging om met minder mensen en middelen, meer en betere zorg te verlenen. Deze druk is momenteel goed voelbaar op Spoedeisende Hulp (SEH) afdelingen. Er zijn namelijk vergevorderde plannen om een aanzienlijk deel van deze afdelingen te sluiten. Promotieonderzoek van Remco Rosmulder aan de UT laat zien dat de technische bedrijfskunde kan bijdragen aan de verbetering van de doorstroming op de SEH. Rosmulder paste in zijn onderzoek op een nieuwe wijze industriële verbeterconcepten toe op de SEH van het AMC te Amsterdam.

Voor zijn onderzoek nodigde Rosmulder artsen, verpleegkundigen en managers uit om samen met behulp van zogeheten lean thinking principes naar de patiëntenzorg op de eigen afdeling te kijken. Het idee achter lean thinking is om alleen de relevante activiteiten van een ‘productieproces’ te behouden en deze zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Vervolgens voerden de betrokkenen verbeterprojecten uit, waarin ze onder begeleiding nieuwe werkwijzen uitprobeerden in de praktijk.

14 procent efficiëntere zorg
Eén van de vijf projecten die Rosmulder uitvoerde, laat bijvoorbeeld zien dat je met een nieuw protocol voor de intake (triage) van patiënten de verblijftijd op de SEH met gemiddeld 14 procent kan laten dalen. Bij dit project kregen verpleegkundigen meer verantwoordelijkheden en werd dus de gebruikelijke taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen doorbroken.

Toekomstbestendig
Volgens Rosmulder is de belangrijkste reden van het succes van de benadering dat artsen, verpleegkundigen en ziekenhuismanagers samenwerken bij de verbetering van de zorgverlening. Hierbij bleek het lean thinking perspectief, dat de technisch bedrijfskundige aanreikte, een geschikte methode om de betrokkenen op een eenduidige manier met elkaar over de problematiek te laten praten. Rosmulder: “Bij goede toepassing is lean thinking een geschikte methode om de zorg toekomstbestendig te maken.”

De jarenlange samenwerking tussen wetenschappers en praktijkbeoefenaars leidde tot een beter inzicht in de patiëntenstromen op de SEH. Het AMC Amsterdam is enthousiast over de resultaten en gebruikt momenteel de nieuw verworven inzichten bij het ontwerpen van een nieuwe SEH-afdeling.

Rosmulder voerde zijn onderzoek uit bij de vakgroep Operations, Organization and Human Resources (OOHR) van het onderzoeksinstituut IGS van de Universiteit Twente en bij de SEH van het AMC Amsterdam. Hij werd hierbij begeleid door prof. dr. ir. Koos Krabbendam en prof. dr. Toon Kerkhoff. Momenteel leidt Rosmulder een eigen bedrijf: Rosmulder Zorginnovatie. Hier houdt hij zich bezig met onderzoek en optimalisatie van zorgprocessen op de SEH.