Bedrijfsartsen maken meer melding van beroepsziekte

Het aantal meldende bedrijfsartsen en het aantal meldingen van beroepsziekten is in 2014 sterk gestegen ten opzichte van vorige jaren. De schatting van het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten per 100.000 werknemers blijft echter gelijk.

Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2015’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum, dat is verschenen.

Het aantal meldende bedrijfsartsen steeg met meer dan 50% en het aantal meldingen van beroepsziekten met meer dan 30% vergeleken met vorig jaar. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het onderzoek dat de Inspectie SZW en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben gedaan onder bedrijfsartsen naar het verplicht melden van beroepsziekten. De meest gemelde beroepsziekten zijn lawaaislechthorendheid, overspannenheid en burn-out, en aandoeningen aan schouder en bovenarm.

De schatting van het aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten dat in een jaar wordt gemeld blijft echter stabiel. Bedrijfsartsen van het Peilstation Intensief Melden rapporteerden 242 nieuwe beroepsziekten per 100.000 werknemers in 2014. Het aandeel werkenden met een nieuwe beroepsziekte komt hiermee op 0,25% van alle werkenden in Nederland; ofwel ruim 17.400 in 2014. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande vijf jaren toen de incidentie varieerde van 237 – 281 met een gemiddelde van 247 per 100 duizend werknemers.

De hoogste incidentiecijfers worden gerapporteerd voor psychische aandoeningen (112 per 100 duizend) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (82 per 100 duizend). De vijf economische sectoren met de hoogste beroepsziekten-incidentie zijn: bouwnijverheid, vervoer en opslag, financiën, onderwijs, en openbaar bestuur en defensie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen (59%) en bij werknemers van 45 jaar en ouder (62%). Bij 75% van de werknemers met een beroepsziekte is sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en bij 4% van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt door de beroepsziekte.

‘Kerncijfers Beroepsziekten 2015’ is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het rapport enkele wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond beroepsziekten.

De Kerncijfers zijn bedoeld voor organisaties op het terrein van beleid en preventie van beroepsziekten, zoals overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en instellingen voor arbodienstverlening en gezondheidszorg en (para)medisch professionals op het terrein van arbeid en gezondheid.

Deze kerncijfers en de tweejaarlijkse uitgebreidere uitgave van ‘Beroepsziekten in Cijfers’ en de informatie op www.beroepsziekten.nl zijn bruikbaar bij de risico-inventarisatie en evaluatie en verzuimanalyses om vast te stellen welke nadelige gezondheidseffecten door werk kunnen worden voorkómen.

Plaats een reactie