Bedrijfsarts is noodgedwongen jobhopper

Door veranderde wetgeving zijn sommige arbodiensten gegroeid, andere gekrompen. Veel bedrijfsartsen zijn daardoor de laatste jaren noodgedwongen van werkgever geswitcht en veel van hen zijn als zelfstandige aan de slag gegaan. Door veranderingen in de arbowet zijn bedrijven vanaf 2005/2006 niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst. Hierdoor stootte een deel van de arbodiensten personeel af. Aan de andere kant waren er ook arbodiensten die door de toenemende marktwerking juist personeel moesten aantrekken. Verder blijken functies die tot dan toe door geregistreerde bedrijfsartsen werden vervuld, in toenemende mate door basisartsen (arbo-artsen) te worden bekleed. Bedrijfsartsen zijn door deze ontwikkelingen in de laatste jaren veelvuldig veranderd van baan, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is uitgevoerd met subsidie van het Capaciteitsorgaan.

Stoelendans
NIVEL-onderzoeker Lammert Hingstman: “Dat bedrijven overstappen op een andere arbodienst, heeft geleid tot een stoelendans van bedrijfsartsen en daardoor is ook een groot deel van de bedrijfsartsen voor zichzelf begonnen. Het aantal zelfstandige bedrijfsartsen steeg in de afgelopen jaren met bijna 40%.” De hoge mobiliteit van bedrijfsartsen is ook terug te zien bij het grote aantal vacatures.

Plaats een reactie