Bedevaartskerk na restauratie klaar voor nieuw seizoen

Bijna 700 mensen waren er vrijdag 27 april 2012 getuige van dat Mgr. J.H.J. van den Hende de negentien beelden van de Martelaren van Gorcum zegende in de Bedevaartskerk te Brielle. De bisschop deed dit aan het eind van de feestelijke Eucharistieviering bij de heropening van de gerestaureerde Ommegang van de Bedevaartskerk.

Custos S. Bladowski (de priester die verantwoordelijk is voor het heiligdom) heette de vele aanwezigen van harte welkom.

Hierna begon de viering waarin Mgr. J.H.J. van den Hende voorging samen met Mgr J.G.M. van Burgsteden S.S.S (emeritus hulpbisschop bisdom Haarlem-Amsterdam) en tientallen priesters.

Mgr. Van den Hende haalde in zijn homilie aan dat martelaren geen kampioenen van het geloof zijn. Zij zijn wel voorbeelden hoe te geloven: mensen die gaandeweg zich zo verbonden voelden met God, dat ze niet anders meer konden dan getuigen van Gods Woord, waarbij zelfs de dood hen niet van God kon scheiden. ‘Met het mes op de keel kun je niet tot geloof komen, maar het ook niet opgeven.’, zo stelde de bisschop. In 1572 probeerden de Geuzen de negentien martelaren te dwingen hun geloof in de Eucharistie op te geven, maar zij weigerden. Daarop stierven zij een gruwelijke marteldood op de plaats waar nu het Martelveld ligt, achter de Bedevaartskerk. De Ommegang omsluit dit Martelveld.

Bij de plechtigheden in de kerk en de Ommegang waren de burgemeester van Brielle, mw. G. van Viegen, aanwezig, alsmede enkele wethouders, mw. B. van der Torren locoburgemeester van Gorinchem, Mw. H. Hulsebosch, directeur van Skanfonds, dhr. G. Bogers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en dhr. J. Vulto van de Raad van Kerken van Brielle. Ook Geert de Sutter, die een stripboek over de Martelaren van Gorcum heeft gemaakt, en Ben Hartmann, die een boek heeft gepubliceerd over dit onderwerp waren in hun midden.

Mgr. Van den Hende onthulde na de viering een herinneringsplaquette, die in de Ommegang een plaats zal krijgen. In de afgelopen jaren is aandacht besteed aan het interieur en het exterieur van de kerk en Ommegang. Wat rest is het herstel van de Kruiswegstaties en de restauratie van een Maarschalkerweerd-orgel, dat voor deze kerk in beeld is.

In de komende maanden start het Bedevaartsoord een project samen met middelbare scholen in Gorcum en Brielle en het Gorcums Museum. Zondag 10 juni is er een oecumenische voettocht voor jongeren, van Heenvliet naar Brielle. Zaterdag 7 juli vindt de jaarlijkse Nationale Bedevaart plaats, waarbij opnieuw honderden pelgrims de Bedevaartskerk zullen bezoeken. De Bedevaartskerk is te vinden aan De Rik 5 te Brielle.

Plaats een reactie