Beatrixoord Noord-Nederlandprijs van start: publiek nomineert

Stichting Beatrixoord Noord-Nederland stelt een nieuwe prijs in voor een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan kennis en begrip voor chronische ziek(t)en, revalidatie of tuberculose. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro en wordt tweejaarlijks uitgereikt. Het publiek kan potentiële kandidaten voor de prijs nomineren. De Beatrixoord Noord-Nederlandprijs wordt eind 2010 voor het eerst uitgereikt.

Genomineerde bijdragen voor de Beatrixoord Noord-Nederlandprijs kunnen bestaan uit wetenschappelijk onderzoek of een boek, maar ook uit een toneelstuk, een film of andere kunstuiting. Ook blijken van grote maatschappelijke inzet kunnen in aanmerking komen voor de prijs. Belangrijke voorwaarde is dat er een duidelijke samenhang met Noord-Nederland moet zijn, omdat daar de oorsprong van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland ligt. Bovendien moet de bijdrage voor een breed publiek begrijpelijk en invoelbaar zijn.

Inzendingen
Nominaties kunnen tot 1 oktober 2010 ingezonden worden naar: Stichting Beatrixoord Noord-Nederland, Sylviuslaan 6, 9728 NS Groningen.

Jury Beatrixoord Noord-Nederlandprijs
De nominaties worden beoordeeld door een jury bestaande uit: (v.l.n.r.) Han Jaarsma, oud-huisarts en voorzitter van de jury, Sippy Tigchelaar, voormalig topschaatster, verbonden aan Omrop Fryslân en hoofdbestuurslid van KNSB, prof. Wim Eisma, emeritus hoogleraar Revalidatie, prof. dr. Jan Minderhoud, emeritus hoogleraar Neurologie en oud-voorzitter KNMG, Hylke Speerstra, schrijver en oud-hoofdredacteur Leeuwarder Courant, en Jacques d’Ancona, theatercriticus/presentator.

Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland steunt financieel en organisatorisch projecten en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de revalidatie en (re)integratie van mensen met een lichamelijk handicap, een chronische ziekte of tuberculose in Noord-Nederland. De stichting maakt zich hier al meer dan 100 jaar sterk voor. Dat is mogelijk dankzij de bijdragen van donateurs, de opbrengsten uit vermogen, legaten, giften en erfstellingen.

Plaats een reactie