Baxter laat de mogelijk verontreinide dialysevloeistoffen Dianeal, Nutrineal en Extraneal voorlopig op de markt

De fima Baxter laat de mogelijk met endotoxines verontreinigde dialysevloeistoffen Dianeal, Nutrineal en Extraneal voorlopig op de markt omdat anders een tekort zou ontstaan. Daarnaast worden niet-verontreinigde partijen geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten, Canada, Singapore en Turkije. Patiënten die deze vloeistoffen gebruiken voor peritoneaal dialyse moeten alternatieve therapieën krijgen, andere vloeistoffen (waaronder Physioneal) of andere dialysemethoden. Nieuwe patiënten moet bij voorkeur bewezen niet-gecontamineerde vloeistoffen worden toegediend.

Dit schrijft de firma Baxter in een tweede Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) , een brief die belangrijke risico-informatie bevat.

In de eerdere DHPC van 21 december 2010 liet Baxter weten dat het risico op buikvliesontsteking (steriele peritonitis) klein wordt geacht. In overleg met het wetenschappelijke Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is, gezien de ontstane noodsituatie, besloten tot bovenstaande maatregelen.

Plaats een reactie