Basisset indicatoren publieke gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een nieuwe basisset indicatoren vastgesteld voor het toezicht op de publieke gezondheidszorg.

Alle GGD’en leveren in 2012 opnieuw de indicatoren aan, met uitzondering van de indicatoren over de jeugdgezondheidszorg. Zij doen dit door in een vragenlijst antwoord te geven op de vragen uit de basisset indicatoren publieke gezondheidszorg 2010. De inspectie stuurt begin 2012 de vragenlijst aan alle GGD’en.

De indicatoren voor de jeugdgezondheidszorg gebruikt de inspectie voor het thematisch toezicht jeugdgezondheidszorg dat al in 2011 plaatsvindt. Dat betekent dat de JGZ instellingen in 2011 de indicatoren voor de jeugdgezondheidszorg aanleveren en dat zij dit niet meer hoeven te doen voor het gefaseerd toezicht in 2012.

De aangeleverde informatie analyseert de inspectie om een beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg. De inspectie gebruikt de resultaten bij de bezoeken aan de GGD’en.

Plaats een reactie