Basismechanismen van diepe hersenstimulatie voor ziekte van Parkinson

Diepe hersenstimulatie (DHS) is een geaccepteerde vorm van therapie voor het verminderen van motorsymptomen bij de ziekte van Parkinson. DHS is gebaseerd op de hoogfrequente toediening van elektrische pulsjes aan specifieke gebieden in het brein. Zij wordt bij voorkeur toegepast wanneer andere vormen van therapie, zoals medicatie, zijn uitgeput.

De acceptatie van DHS is gebaseerd op het overtuigende klinisch succesvolle resultaat dat deze vorm van therapie levert, maar staat in scherpe tegenstelling tot het beperkte begrip van het werkingsmechanisme achter DHS.

Theoretisch en experimenteel onderzoek op zowel het niveau van de enkele cel als op het niveau van populaties van cellen vergroten ons inzicht in het mechanisme achter DHS steeds meer.

Hayriye Çagnan gebruikte computermodellen om hypotheses over het mechanisme achter DHS en de efficiëntie van hoogfrequente stimulatie te toetsen. Ze gebruikte ook elektrofysiologische metingen op celniveau om de geldigheid van de waarnemingen in deze modellen te testen.

Ze analyseerde hersenactiviteitmetingen van patiënten met de ziekte van Parkinson voor het gebruik in een theoretisch model op het niveau van betrokken hersennetwerken. Dit model paste ze toe om mogelijke neuronale mechanismen die ten grondslag liggen aan verschillen in de waarnemingen die verkregen zijn onder verschillende experimentele omstandigheden af te leiden.

Ten slotte bestudeerde Çagnan experimentele waarnemingen bij patiënten die zijn verkregen tijdens DHS-operaties en beoordeelde ze welke eigenschappen van de gemeten elektrofysiologische signalen selectief zijn voor de hersengebieden van belang voor de DHS-therapie.

Promotiegegevens
Promotie: Mw. H. Çagnan/ Neurobiologie
Proefschrift: Basic Mechanisms of DBS for Parkinson’s Disease
Promotor: dhr. prof. dr. W.J. Wadman
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam
Datum:Dinsdag 7 december 2010, 12:00 uur
Deelname Toegang vrij

Plaats een reactie