Banen Wajongers op de tocht

De brancheorganisatie OVAL vreest dat Wajongers hun baan verliezen door bezuinigingen op jobcoaching. Jobcoaching zorgt er voor dat mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt kunnen blijven werken.

“Door een aaneenschakeling van maatregelen verdwijnt kwalitatief goede jobcoaching en haken werkgevers af. Wajongers verliezen hun baan of komen niet aan het werk. Doodzonde als je kijkt naar het succes van de afgelopen jaren. Ruim 11.000 Wajongers zijn met jobcoaching aan het werk en nog eens duizenden werken ondertussen op de reguliere markt zonder jobcoaching”, aldus Kick van der Pol voorzitter van OVAL.

In het afgelopen jaar zijn meerdere bezuinigingen op jobcoaching doorgevoerd:
– het aantal uren coaching per traject is teruggebracht;
– de duur van de jobcoaching is beperkt tot 3 jaar;
– en vanaf september wordt het jobcoachtarief verlaagd.

De kwaliteit van de dienstverlening komt hiermee onder druk te staan. OVAL ziet nu al dat werkgevers vanwege alle veranderingen contracten van Wajongers niet verlengen en terughoudend zijn bij het aanbieden van werk. Een effect dat absoluut onwenselijk is gezien het grote beroep dat de overheid op werkgevers doet als het gaat om het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een relatief geringe investering in jobcoaching kan er voor zorgen dat een cliënt in zijn eigen levensonderhoud voorziet in plaats van afhankelijk te zijn van een uitkering. Ook voor personen waar de rekensom niet meteen gunstig uitvalt, zijn de immateriële voordelen van werken met coaching groot: minder aanspraak op zorg, geen aanspraak op dagbesteding, minder risico om af te glijden naar het criminele circuit en daarnaast het gevoel mee te doen in de maatschappij.

Participatie van Wajongers en bijvoorbeeld GGZ-cliënten vraagt om gedegen coaching. Voor het bedienen van mensen met een breed scala aan beperkingen is veel doelgroepenkennis nodig en expertise bij de coaches. Standaardisering van werkwijzes is niet de oplossing om duurzame inzetbaarheid te bereiken.

OVAL dringt er op aan om niet alleen naar de hoogte van het voorzieningenbudget te kijken maar naar het totaal aan opbrengsten. OVAL pleit voor onderzoek naar social return on investment van deze voorziening. De nu doorgevoerde combinatie van bezuinigingen is penny wise, pound foolish!

Plaats een reactie