Balkenende lid Raad van Toezicht NKI-AVL

Voormalig minister-president Prof. dr. Jan Peter Balkenende is op 19 mei 2011 toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Tegelijkertijd heeft Wim Kok afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht. Kok was sinds 2003 lid en heeft de voorzittersrol vanwege het overlijden van Wim Duisenberg in september 2005 overgenomen.

De Raad van Toezicht is intensief betrokken bij de uitbreidingsplannen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Mede vanwege de toename van het aantal patiënten met kanker zal het ziekenhuis tot 2020 naar verwachting met 70% groeien hetgeen veel van de organisatie zal eisen.

Het onderzoek van het NKI-AVL is recent beoordeeld en werd daarbij tot de top in de wereld gerangschikt. De omstandigheden waarbinnen het wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, worden vanwege het huidige financiële klimaat echter steeds verder versoberd. Om de kwaliteit van het kankeronderzoek in het NKI-AVL te garanderen, is een sterke samenstelling van de Raad van Toezicht van groot belang.

De Raad van Bestuur is verheugd met de aanvaarding van het lidmaatschap door Jan Peter Balkenende en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking.

De overige leden van de Raad van Toezicht zijn:
– Drs. T. de Swaan, voorzitter
– Mevr. Drs. H.C.J. van der Wielen
– Prof. dr. G.H. Blijham, secretaris
– Prof. mr. M.J.A. van Mourik
– Mevr. mr. E.H. Swaab
– Prof. dr. F.H. Schröder
– Mevr. mr. M.L. Smeets
– Prof. dr. P.C. van der Vliet

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. Het lidmaatschap is onbezoldigd.

Plaats een reactie